เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.เท4พันล.อุ้มเกษตรประสบภัยแล้ง-ไฟเขียว มท.-เกษตรฯ-คสช.ลงพื้นที่จูงใจเกษตรเปลี่ยนพืชปลูก
07 ตุลาคม 2558
1,060
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 วงเงินงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน4,071 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีทั้งหมด 8มาตรการ รวมทั้งสิ้น 11,151ล้านบาทเศษ

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการที่4เรื่องการเสนอโครงการที่เป็นไปได้ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งนั้นมีข้อคิดเห็นบางส่วนในที่ประชุมว่า ประชาชนไม่กล้าปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามคำแนะนำของรัฐเพราะไม่มีประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งบังคับลำบาก รัฐบาลจึงขอความร่วมมือและความสมัครใจ"นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ถามความสมัครใจ จากจุดเล็ก ๆ และทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ขยายความร่วมมือต่อไป เพื่อในอนาคตสามารถดำเนินการนโยบายโซนนิ่งทางการเกษตรได้จะใช้งบประมาณมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ แต่ผลที่ได้คุ้มค่า เพราะพืชผลทางการเกษตรจะไม่ล้นตลาดราคาตกต่ำ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร ฯ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ลงพื้นที่และนำเสนอที่ประชุมครม.ภายใน 1 เดือน.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.เท4พันล.อุ้มเกษตรประสบภัยแล้ง-ไฟเขียว มท.-เกษตรฯ-คสช.ลงพื้นที่จูงใจเกษตรเปลี่ยนพืชปลูก". (6 ตุลาคม 2558). ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาสคม 2558.
เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1444136618
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×