เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แจ้งเตือน การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ชลบุรี
08 ตุลาคม 2558
1,494
มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลปาล์ม และเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในการดูแลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีแมลงหนอนหัวดำมาทำลายต้นมะพร้าว ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อผลผลิต ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเป็นอย่างมาก

คุณสุนิสา เลิศศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจังหวัดชลบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ฝากถึงเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวกันเป็นจำนวนมาก ให้ระวังหนอนหัวดำมาทำลายมะพร้าวโดยการกัดแทะผิวใบแก่ ตัวหนอนจะอาศัยอยู่ในอุโมงค์ในต้นมะพร้าว ทำให้เกิดการระบาดเข้าทำลายมะพร้าวอย่างรุนแรง จะส่งผลทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลง หากเกิดการระบาดรุนแรงติดต่อกันนาน จะทำให้ต้นมะพร้าวตายได้ คุณสุนิสา เลิศศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จึงฝากแจ้งเตือนเกษตรกรที่ปลูกต้นมะพร้าว หากพบลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบแก้ไขโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้1.ตัดทางใบมะพร้าวที่มีหนอนหัวดำ นำเผาทำลายทันที

2.พ่นด้วยชีวภัณฑ์ บีที ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใช้ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช อัตรา 80-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร(หรือตามฉลากแนะนำ) ฉีดพ่นต้นละ 3-5 ลิตรให้ทั่ว พ่น 3 ครั้งติดต่อกัน ห่างกันครั้งละ 7-10 วัน

3.ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 10 แผ่นแผ่นละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์

4.การควบคุมด้วยสารเคมีโดยวิธีฉีดเข้าลำต้น เป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่พบหนอนหัวดำระบาดรุนแรง ห้ามใช้กับมะพร้าวที่มีลำต้นสูงน้อยกว่า 12 เมตร และไม่ให้ใช้ในมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ

ซึ่งเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 038-327187 ต่อ 18 กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีรายงานโดย : น้ำผึ้ง หอมบุญมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนิสา เลิศศิริ. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×