เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรอำเภอขลุงแจ้งเตือนการระบาดของโรคในต้นทุเรียนช่วงฝนตกชุก
30 กันยายน 2558
1,018
ในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกชุก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งพื้นที่สวนทุเรียนที่มีน้ำท่วมขังหรือฝนตกเป็นเวลานานนั้น หากภายในสวนไม่มีการระบายน้ำที่ดีอาจทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้ โดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในแถบภาคตะวันออก
คุณสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรถึงโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน เพราะในช่วงนี้จังหวัดจันทบุรียังมีฝนตกชุกในทุกอำเภอ อาจทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีพื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ติดเชิงเขา ถ้ามีการระบายน้ำออกไม่ดีเชื้อราไฟท๊อปเทอร์ร่าจะตามมาทำให้เกิดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าได้ ลักษณะอาการของโรค คือ ใบทุเรียนที่อยู่ปลายกิ่งจะแสดงอาการซีดเหลือง ชะงักการเจริญเติบโตและต่อมาจะร่วง ปลายรากฝอยเน่าเปื่อย รากแขนงมีอาการเน่า ส่วนอาการที่โคนจะปรากฏจุดฉ่ำน้ำและมักมีน้ำเยิ้มออกมา เมื่อใช้มีดกรีดที่เปลือกจะพบว่ามีน้ำไหลออกมาด้วย เนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อเยื่อไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม อาการจะลุกลามเน่ารอบโคนต้น ทำให้ใบทุเรียนร่วงหมดต้นและยืนต้นแห้งตายในที่สุด สำหรับในดินที่มีการระบายน้ำไม่ดี มีน้ำท่วมขัง เชื้อราจะแพร่ระบาดไปสู่ใบ กิ่ง และส่วนอื่น ๆได้อีกด้วย

วิธีป้องกันมีดังนี้
1.ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์มาควบคุม เชื้อรา 1 กิโลกรัม ผสมน้้า 200 ลิตร ราดบริเวณทรงพุ่มรอบทรงต้น
2. จัดทำร่องระบายน้ำในบริเวณสวนที่มีพื้นที่ต่ำเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง
3. ตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กที่เป็นโรคไปเผาทำลาย
4.ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก นำไปเผาทำลาย แล้วผสมไตรโคเดอร์ม่ากับปูนแดงใส่น้ำเล็กน้อยผสมให้เข้ากันทาบริเวณแผลที่ขูดเปลือกออก

ข้อควรระวัง : ห้ามนำกิ่ง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรคไปทิ้งลงในแม่น้ำ ลำคลอง เพราะจะทำให้เชื้อไฟท๊อปเทอร์ร่า กระจายออกไปในพื้นที่กว้างขวาง ควรนำมาเผาทำลายให้หมด หรือเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 039-441666 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง
เรียบเรียงโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ. สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2558.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×