เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้ง ระวังโรคราสนิมขาวแพร่ระบาด อาจทำขาดทุนยับ!!
22 กันยายน 2558
4,550
ผังบุ้ง ถือ เป็นผักที่มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ต้นทุนต่ำ ผลผลิตดี ทำให้มีเกษตรกรนำมาปลูกเพื่อยึดเป็นอาชีพในการจำหน่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกมักจะพบเจอ คือ ผักบุ้งเป็นโรคราสนิมขาว ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เข้าไปทำลายดูดกินอาหารจากพืช และสร้างสปอร์ลักษณะกลมสีขาวเกาะติดกันเป็นแนวและสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มปลูกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังได้

คุณประสงค์ บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ได้ให้ข้อมูลกับทางทีมงานว่า โรคราสนิมขาวเป็นเชื้อรา ที่เข้าไปทำลาย ซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตดูได้ที่ใบจะมีลักษณะเป็นผงหรือกระจุกสีขาวคล้ายแป้งฝุ่นกระจายอยู่ทั่วใบ ถ้าเป็นจะทำให้ผักบุ้งแคระแกร็น ขาดความสมบูรณ์ ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่พบการระบาดของโรคราสนิมขาวในผักบุ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นอำเภอเมืองชุมพร พื้นที่ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางหมาก ที่ประสบปัญหาโรคราสนิมขาวกับแปลงผักบุ้ง จนทำให้เกษตรกรต้องทำลายผักบุ้งทิ้งทั้งแปลง ทำให้ขาดทุน จึงได้แนะนำให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในการควบคุม ดังนี้1. ในกรณีเป็นไม่มากให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสม น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น

2. ในกรณีขั้นรุนแรงต้องทำลายทิ้งทั้งแปลง โดยการถอนทิ้งและนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วให้เกษตรกรเตรียมดินปลูกด้วยการผสมเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมกับ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม โรยในแปลงปลูก แล้วนำเมล็ดผักบุ้งลงปลูกในแปลงได้เลย

คุณประสงค์ บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จะไม่แนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีกับแปลงผักบุ้ง เพราะเป็นการป้องกันปัญหาของโรคราสนิมขาว ที่ปลายเหตุ เพราะโรคนี้อาจจะกลับมาสร้างความเสียหายได้ทุกเมื่อ ดังนั้นเกษตรกรควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตั้งแต่การเริ่มเตรียมดิน จึงจะได้ผลดีที่สุด สำหรับการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา นั้นเกษตรกรสามารถเข้ารับการฝึกได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้าน หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 077-596656-8 ต่อ 5 กลุ่มงานอารักขาศัตรูพืชรายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประสงค์ บุญเจริญ. หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร. สัมภาษณ์,21 กันยายน 2558.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×