เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรโคราชเตือนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวังเพลี้ยแป้งระบาดแนะวิธีป้องกัน
21 กันยายน 2558
1,260
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เตือนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง เฝ้าระวังเพลี้ยแป้งระบาดช่วงนี้ พร้อมแนะวิธีป้องกันแก้ไขหากพบการระบาดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหากป้องกันไม่ทันหรือแก้ปัญหาไม่ถูกวิธี

นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กล่าวว่าแม้ในช่วงปี ที่ผ่านมาปัญหาเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะไม่เกิดปัญหาการระบาดทำความเสียหายมากนัก แต่ในปี นี้เกษตรกรก็อย่าได้นิ่งนอนใจเนื่องจากสภาพอากาศได้เปลี่ยนไป ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งสภาพเช่นนี้เหมาะแก่กับการแพร่ระบาดของ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการยับยั้ง การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง จึงขอแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติ ดังนี้1. ก่อนลงมือปลูกให้เก็บซากออกจากแปลง เพราะเป็นที่หลบพักอาศัยของเพลี้ยแป้งเพื่อรอเวลาไปดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นมันฯ ที่กำลังเติบโต และต้องไถพรวนดินอย่างน้อย 3 ครั้ง ไถแปร, ไถพรวนดิน และไถยกร่อง ในการไถแต่ละครั้ง ต้องตากดิน อย่างน้อย 14 วันเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งที่ซ่อนอยู่ในดิน2. ต้องเลือกใช้ท่อนพันธ์ที่สะอาด ผ่านการแช่น้ำ ยาฆ่าเชื้อ อย่าใช้ท่อนพันธ์เก่าที่มีปุยฝ้ายสีขาวเกาะ เพราะนั่น คือถุงเก็บไข่ของเพลี้ยแป้ง และไม่ควรใช้สารเคมีไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วสารเคมียังทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติอีกด้วย

3. ไม่ควรปลูกในฤดูแล้ง เพราะเป็นช่วงที่น้ำ เลี้ยงในต้นมันฯ มีความเข้มข้นสูง เพลี้ย แป้งจะชอบและเติบโตขยายพันธุ์แพร่ระบาดได้เร็วกว่าฤดูอื่น4. ควรหมั่นตรวจดูแลแปลงปลูกทุก 2 สัปดาห์ เพื่อดูการระบาดของเพลี้ยแป้ง ถ้าพบระบาดรุนแรงในมันฯอายุ 1-4เดือน ให้ถอนทิ้งทั้ง หมด แล้วนำไปทำลายนอกแปลง แต่ถ้าพบระบาดรุนแรงในมันสำปะหลังอายุ 4-8 เดือน ให้รีบเก็บเกี่ยวทันทีและทำลายซากต้นทั้ง หมดนอกแปลง5. ในกรณีที่พบการระบาดไม่รุนแรง ให้ปฏิบัติดังนี้ คือหากพบเพลี้ยแป้ง 1-2 จุด ให้เด็ดยอดทำลายนอกแปลง ถ้าสำรวจพบเพลี้ยแป้ง 3 จุดขึ้นไป ให้ปล่อยแมลงช้างปีกใส 200-500 ตัวต่อไร่ หรือแตนเบียน Anagyrus lopezi 100-200 คู่ต่อไร่ หรือใช้เชื้อ ราบิวเวอเรียฉีดพ่นบริเวณโคนต้น อัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พร้อมทั้งอนุรักษ์ ศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมศัตรูพืชหากเกษตรกรมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตร อำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ 044255652

รายงานโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ. สัมภาษณ์. 13 สิงหาคม 2558
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
24-28°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×