เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พยากรณ์อากาศเกษตร ช่วง 7- 10 ก.ย. 58
07 กันยายน 2558
860
ภาคกลาง : ในช่วงวันที่ 5 - 8 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตะวันตกของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 10 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

- ในช่วงวันที่ 9-10 ก.ย.จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย ซึ่งจะเป็นผลดีกับพืช แต่จะทำให้วัชพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกรควรสำรวจแปลงปลูกและกำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและอาหารจากพืช รวมทั้งควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรในระยะต่อไป

- สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากโรงเรือนอับชื้น จะทำให้สัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วยได้
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
24-38°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-34°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×