แวดวงเกษตร
สวนผลไม้ใต้ได้เฮราคาพุ่ง มังคุดทะยานจากกิโลกรัมละ 20 บาท พุ่งถึง 90 บาท
23 กรกฏาคม 2558
481
นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล หมู่ 6 ต. อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตไม้ผลฤดูใหม่ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ หลังเข้าสู่ประชาคมเอเซียน ซึ่งประชาชนในจังหวัดพัทลุงยึดอาชีพการปลูกไม้ผลรองจากอาชีพหลักคือการทำสวนยางพารา และนาข้าว ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาทำให้ ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ เช่น ยางพารา ข้าว ไม้ผล

"หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )ปลายปี 2558 จะทำให้สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมีการแข่งขันด้านตลาดมาก ชาวบ้านที่มีอาชีพด้านการเกษตร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเองให้มีความพร้อมในการรับกับปัญหา โดยจะต้องยกระดับการพัฒนาอาชีพให้สูงขึ้น ภายใต้การใช้ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"สำหรับจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งสิ้น 35,139 ไร่ มีทุเรียน มังคุด เงาะ และ ลองกอง โดยกระจายปลูกในพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ศรีบรรพต อ.ป่าพะยอม และ อ.ควนขนุน สามารถให้ผลผลิตจำนวน 12,583 ตันต่อปี โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ผลผลิตมีการส่งออกยังประเทศมาเลเซีย และประเทศจีน สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยให้กับจังหวัดพัทลุง ถึง 700 ล้านบาทต่อปีนายจรูญ ช่วยเอียด ประธานคณะทำงานด้านผลไม้ สภาเกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า กำลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง โดยเฉพาะมังคุด มีการทยอยเก็บเกี่ยวตามลำดับมาประมาณ 1 เดือน โดยบางพื้นที่ และบางพื้นที่ยังไม่เก็บเกี่ยว สำหรับปีนี้มังคุด บางสวนมีความสมบูรณ์เติบโตได้ขนาดแม้จะมีปริมาณผลผลิตน้อยมาก ไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา แต่บางพื้นที่มีปริมาณถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ผลมังคุดเกรดเอ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 90 บาท/กก. และผลรวม 50 บาท/กก. จากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 20 บาท / กก."กลุ่มการค้าจะพยายามซื้อลูกรวม แล้วนำไปแยกเกรด การซื้อรวมราคาประมาณ 50 บาท แต่ถ้าแยกเกรดเกรดเอ ราคาถึง 90 บาท / กก. โดยมีพอค้าแม่ค้าทะยอยเข้าซื้อถึงพื้นที่หน้าสวน"ส่วนทุเรียน ลองกอง เงาะ อยู่ระหว่างการคอยเก็บเกี่ยว ประมาณว่าราคาจะดีอย่างเลี่ยงไม่พ้น และสำหรับในปีนี้ แม่ว่าหลายพื้นที่จะประสบกับภัยแล้ง แต่พื้นที่โซนริมเทือกภูเขาบรรทัด เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่ ตรัง สตูล พัทลุง และที่นครศรีธรรมราช อยู่ในเกณฑ์ที่มีปริมาณผลผลิตที่ดี------------------------- ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437390480

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-30°C
เชียงใหม่
22-28°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×