เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ราคาปาล์มเริ่มปรับตัวสูง
15 มิถุนายน 2558
2,731
ราคาปาล์มเริ่มปรับตัวสูง อคส. ชี้ยังเข้าซื้อน้ำมันปาล์ม 1 แสนตันไม่ได้ หลังราคาพุ่ง เตรียมหารือโรงกลั่นขยับเพิ่มราคาซื้อได้หรือไม่ หวั่นไม่ซื้อเก็บตอนนี้ ปลายปีอาจมีปัญหาสต๊อกขาดอีก วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 17:35 น. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส. ยังไม่เข้าไปซื้อเทรกแซงน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดประมาณ 100,000 ตันเนื่องจากราคาได้ขยับขึ้นเป็นกิโลกรัม (กก.) ละ 27-28 บาท

ซึ่งสูงกว่าที่ อคส.ได้รับอนุมัติเพดานซื้อจากคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ (กนป.)ให้ซื้อได้ที่กก.ละ 26.20 บาท ทำ ดังนั้นอคส. จะมีการหารือกับโรงกลั่นเพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางออกในเรื่องนี้ สำหรับราคาผลปาล์มดิบในขณะนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 4.60 บาท โดยมีราคา ต่ำสุด กก.ละ 4.40 บาท และสูงสุด5.25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนพอใจ และสูงกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 4.20 บาทที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%เพราะผลผลิตเริ่มลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง"อคส. เป็นห่วงว่าหากไม่เข้าไปซื้อเก็บสต๊อกไว้ในช่วงที่มีน้ำมันปาล์มดิบออกมามากก็จะมีปัญหาในช่วงปลายปีที่ปริมาณสต๊อกลดลง และอาจจะมีปัญหาการขาดแคลนเกิดขึ้นอีกเหมือนในอดีตก็ได้เพราะเป็นปกติของทุกปีที่น้ำมันปาล์มมักจะมีปัญหา" ทั้งนี้ อคส. ไม่เป็นห่วงเรื่องราคารับซื้อเพราะสามารถขออนุมัติเพดานจาก กนป. ได้ แต่เป็นห่วงเรื่องราคาที่ซื้อมาหากซื้อมาแพงเกินไป แล้วเมื่อขายต่อให้กับโรงกลั่น ก็ต้องมีการบวกค่าบริหารจัดการทางโรงกลั่นจะรับได้หรือไม่เพราะต้องพิจารณากรณีที่โรงกลั่นนำไปผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวดด้วยหากต้นทุนเพิ่มขึ้น ก็จะกระทบต่อราคาขายน้ำมันปาล์มขวดได้--------------------------- ^ ^ ------------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/328167

   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×