เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ภัยแล้งสงผลกระทบต่อชาวบ้านและเกษตรกรในหลายพื้นที่
10 มิถุนายน 2558
797
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างลงสำรวจพื้นที่หลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร มานานร่วม 10 ปี ทั้งเกษตรพืชไร่ พืชสวน กว่า 5,000 ไร่ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก

สาเหตุเนื่องจากท่อส่งน้ำจากแหล่งต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด เกิดการชำรุดไม่สามารถผันน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชาวบ้านตามคำร้องขอ เพื่อผันน้ำจากแหล่งต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด บริเวณน้ำตกโตนสะตอ มาลงในแอ่งน้ำห้วยตอ และ ห้วยไทร จำนวน 2 จุด ซึ่งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านส่วนที่จังหวัดสุโขทัย นางลำจวน เลื่อนลอย เกษตรกรชาวนา ตำบลทับผึ้ง อำเภอเมืองสุโขทัย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกร 2 หมู่บ้าน ของตำบลทับผึ้ง หันมาทำนาแห้ง ปลูกข้าวนาปี สู่วิกฤตภัยแล้ง กันเป็นปีแรก แม้ว่าทางชลประทาน จังหวัดสุโขทัย จะสูบน้ำจากแม่น้ำยม มายังคลองลอย เพื่อให้เกษตรกรสูบน้ำทำนา แต่มีการกำหนดให้แต่ละหมู่บ้านผลัดกันสูบน้ำทำนาหมู่บ้านละ 2 วัน จึงทำให้ปริมาณน้ำไม่พอเพียงต่อการทำนา เกษตรกรชาวนา จึงหันมาทำนาแห้งปลูกข้าวนาปี กว่า 2,000 ไร่แทน เนื่องจากในปีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรชาวนา จึงต้องยอมเสี่ยงในการทำนาแห้งปลูกข้าวนาปี โดยวิธีการไถ่ดิน และหว่านเมล็ดข้าวลงดินที่แห้ง เพื่อรอน้ำฝนตกลงมา เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งเกษตรกรชาวนาทุกรายยอมเสี่ยงกับการขาดทุน หากภายใน 30 วัน ฝนไม่ตก จะทำให้ข้าวที่หว่านแห้งตาย จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของราคาขายข้าวเปลือกในครั้งนี้ให้ด้วย------------------------- ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"ข่าวประจำวัน".ททบง5.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.tv5.co.th/web-2015-04/shownews.php

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×