เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.ช่วยค่าอ้อยตันละ 160 บาท ประยุทธ์ เตือนอย่าตามกระแส แห่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ จนล้นตลาด
03 มิถุนายน 2558
954
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมากของเกษตรกร โดยให้ข้อคิดเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้รัดกุม รอบคอบ ต้องให้อุปสงค์และอุปทาน คือ ปริมาณความต้องการกับการผลิตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และต้องหาตลาดไว้รองรับ รวมถึงการโซนนิ่งหรือจำกัดพื้นที่การปลูกให้เหมาะสมด้วย ไม่เช่นนั้น ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆจะกลายเป็นปัญหาความต้องการน้อยกว่าปริมาณการผลิต หาตลาดไม่ได้ เหมือนสินค้าเกษตรชนิดอื่น เช่น ยางพารา รวมทั้งต้องคงคุณภาพไม่ให้คุณภาพลดต่ำลงด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 โดยเห็นชอบในหลักการเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ 160 บาท อย่างไรก็ตาม ครม.ได้เห็นชอบในหลักการในการคงการปรับขึ้นราคาน้ำตาลภายในประเทศกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อนำไปเป็นรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับนำไปชำระหนี้เฉพาะในส่วนที่นำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ไปจนกว่าจะชำระหนี้หมด โดยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยตันละ 160 บาท จากประมาณการผลผลิตอ้อยเบื้องต้น 102.20 ล้านตัน วงเงินรวม 16,352 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเพิ่มเติมให้เร่งทบทวนโครงสร้างการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยให้ราคาอ้อยขั้นต้นมีความเหมาะสม"นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่จะนำอ้อยไปทำเอทานอลต้องเร่งดำเนินการเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยได้เต็มที่มากขึ้น รัฐเสียเงินชดเชยน้อยลง".---------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".ไทยรัฐ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/502672

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×