เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
"จุรินทร์"คงเป้าส่งออก62โต3%ปีหน้า3.5%
28 สิงหาคม 2562
149

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงสำนักงานในต่างประเทศ


โดยระบุว่า การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ หลังจากนี้จะต้องมีการทำงานเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นตามแผนการตลาดนำการผลิต เพื่อผลักดันการส่งออกในปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 3 หลังจากการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ ยังขยายตัวติดลบร้อยละ 1.9 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป้าหมายการส่งออกปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3 และปีหน้าขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยให้ทูตพาณิชย์ต้องมีบทบาทในการเป็นทูตพาณิชย์มืออาชีพ ผลักดันตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะต้องผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามความต้องการ และต้องขจัดอุปสรรคปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสินค้าไทยในอนาคตควบคู่กัน 


ทางด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการประชุมร่วมกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ ในการมอบนโยบายเพื่อการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ ตามยุทธศาสตร์เกษตรและพาณิชย์ 5 มิติ


ประกอบด้วย การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าด้วยการวิจัยและพัฒนา การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์การเกษตรกับโลจิสติกส์การค้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของประเทศ


โดยการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นยุทธศาสตร์และเป็นมิติใหม่ในการทำงานบนพื้นฐานที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อเป้าหมายทำให้การผลิตและการส่งออกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-35°C
เชียงใหม่
19-33°C
นครราชสีมา
17-35°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×