เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
วิกฤติฝนแล้งพืชเกษตรเสียหายกว่า2ล้านไร่
28 สิงหาคม 2562
465

สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า ส่งผลชาวบ้านหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากข้อมูลสรุปสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ระบุว่า มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย สถานการณ์ฝนแล้ง ฯ รวม 26 อำเภอ ?203 ตำบล? 3 เทศบาลตำบล? 2,481 หมู่บ้าน ราษฎร 370,968 ครัวเรือน 650,581 คนได้รับความเดือดร้อน และมีพืชไร่เสียหาย 2,844,292 ไร่ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 20 อำเภอ 159 ตำบล 2 เทศบาลตำบล 39? ชุมชน 2,278 หมู่บ้าน ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนแล้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือและชดเชยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ตามมาตรการต่างๆ

ขณะเดียวกัน พื้นที่การเกษตรที่มีการเพาะปลูกไปแล้วทั้งหมด 5,727,185 ไร่?? ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และอำเภอทุกอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์จากสถานการณ์ภาวะฝนแล้ง กรณีนาข้าวแห้งตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง พร้อมกับให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง เพื่อนำเงินทดรองราชการฉุกเฉินมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยส่วนหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องเร่งแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือ เข้าถังน้ำกลางและเข้าระบบประปาหมู่บ้าน มี 15 อำเภอ 39 ตำบล 64 หมู่บ้าน? ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคที่คาดว่า จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย รับผิดชอบอำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง และอำเภอคง , สาขาด่านขุนทด รับผิดชอบอำเภอด่านขุนทด และสาขาโนนสูง รับผิดชอบอำเภอโนนสูง ซึ่งได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้ว ด้วยการวางท่อต่อเข้าเครื่องสูบน้ำของชลประทาน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบดึงน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้ามาเติม ส่วนการประปาอื่นๆ ได้แก่ สาขานครราชสีมา , ปากช่อง ,ครบุรี ,สีคิ้ว ,ปักธงชัย ,โชคชัย และชุมพวง?? มีแหล่งน้ำดิบสามารถใช้ได้เกินกว่า 100 วัน 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×