เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สนช.ชง พ.ร.บ.ข้าว บอก หวังปฏิวัติข้าวไทย ช่วยชาวนาได้รับความเป็นธรรม
14 สิงหาคม 2561
992
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของชาวนาและผู้ค้าข้าว ภายหลังนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สนช. และสมาชิก สนช. 25 คน ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติข้าว ฉบับที่ พ.ศ?.ว่า กฎหมายดังกล่าวจะกำหนดให้มี "คณะกรรมการข้าว" หรือ คกข. โดยเบื้องต้นประกอบด้วย นายกฯ รองนายกฯ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ไปจนถึงอธิบดีที่เกี่ยวข้อง และมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าวของประเทศ มาช่วยพัฒนาห่วงโซ่การผลิต การตลาด การส่งออกข้าว ให้เพียงพอต่อการบริโภค แข่งขันกับต่างประเทศ วางระบบคุ้มครองชาวนาให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมคุณภาพ หรือเมล็ดข้าวปลอมปน ห้ามโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวอันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับความจริง ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ที่สำคัญ ยังป้องกันการลักลอบนำข้าวหรือข้าวเปลือกนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วย ถ้าตรวจสอบพบให้เจ้าหน้าที่ยึดและทำลาย ณ สถานที่และเวลาที่ตรวจพบได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกด้วย ทั้งนี้ เราจะลงไปรับฟังความเห็นชาวนาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม ที่ จ.ชลบุรี มีการเชิญชาวบ้านมาประมาณ 1,000 คน ทั้งชาวนาและผู้ค้าเพื่อมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วย
ด้านนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช. ในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติข้าว กล่าวว่า ถือเป็นกฏหมายปฏิวัติและพัฒนาวงจรข้าวอย่างครบวงจรทั่วประเทศ มุ่งให้ความเป็นธรรมชาวนา ดูแลทั้งเมล็ดพันธุ์ ที่ดิน เกี่ยวโยงกับการเกษตรแปลงใหญ่ที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่ด้วย รวมถึงเกี่ยวข้องกับการใช้เคมี ผู้รับจ้างหว่านข้าวด้วย ทั้งนี้ ตนเป็นเกษตรกรเก่า เคยยากลำบาก เข้าใจหัวอกชาวนา รู้ปัญหาที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่ได้มองว่าโรงสีเป็นยักษ์เป็นมาร แต่เราต้องวางกรอบความเป็นธรรมให้เป็นมาตรวัดได้ในกรอบที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ว่ากฎหมายนี้ออกไปแล้วชาวนาจะปลดหนี้สินได้เลยทันที แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของใบเบิกทางให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้

ที่มา : มติชนออนไลน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สนช.ชง พ.ร.บ.ข้าว บอก หวังปฏิวัติข้าวไทย ช่วยชาวนาได้รับความเป็นธรรม". (08-08-2561).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×