แวดวงเกษตร
ชาวนาแห่ทำประกันภัยนาข้าวปี61ทะลุ27ล้านไร่
16 กรกฏาคม 2561
191
ชาวนาผวาภัยพิบัติแห่ทำประกันภัยนาข้าวปี 61 ทะลุ 27.4 ล้านไร่ สูงกว่าปีก่อน 1.35 ล้านไร่ หลังปีก่อนเคลมยับ 2,000 ล้านบาท
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 61 ที่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ยกเว้นภาคใต้ มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1.91 ล้านราย พื้นที่ 27.46 ล้านไร่ โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 60 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วม 1.75 ล้านราย พื้นที่ 26.11 ล้านไร่ หรือคิดเป็นจำนวนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 1.6 แสนราย พื้นที่ 1.35 ล้านไร่

สำหรับการทำประกันภัยครั้งนี้ หากเป็นลูกค้าธ.ก.ส. จะทำประกันภัยฟรี เพราะรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 54 บาทและ ธ.ก.ส.จะช่วยจ่ายส่วนที่เหลืออีก 36 บาท แต่หากไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 54 บาท ส่วนที่เหลือเกษตรกรต้องจ่ายเอง36 บาทต่อไร่ นอกจากนี้มรเงื่อนไขยังกำหนดให้เกษตรกรที่ทำประกันภัย ต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.) ปี 61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียน ทบก.ด้วย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าว

นายอภิรมย์กล่าวว่า ส่วนผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี 60 ที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสียหาย โดยราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวม 28 ครั้ง จำนวนเกษตรกร ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 196,326 ราย เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 1.64 ล้านไร่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาแห่ทำประกันภัยนาข้าวปี61ทะลุ27ล้านไร่". (12-07-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 13-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
22-29°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×