เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
นบข.ผ่านมาตรการช่วยชาวนาปลูกข้าวรอบใหม่
13 กรกฏาคม 2561
1,866
นบข.ไฟเขียว 3 มาตรการช่วยชาวนาปีการผลิตใหม่ 61/62 ดึงปริมาณข้าวออกจากระบบ 9.5 ล้านตัน เพื่อรักษาราคา ชาวนาได้รายได้แน่
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาดรวม 3 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ,โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก
ทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการมีเป้าหมายดึงปริมาณผลผลิตข้าวออกจากระบบประมาณ 9.5 ล้านตัน เพื่อรักษาระดับราคาให้มีความเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนจากนี้ จะเสนอมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไป โดยในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ชาวนาจะได้รับรายได้รวมกันทั้ง วงเงินสินเชื่อ ค่าฝากเก็บ และค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ ชาวนาจะได้รับเงินรวม ตันละ 17,050 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,450 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,000 บาท และข้าวหอมปทุมธานี 1 ตันละ 12,900 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นบข.ผ่านมาตรการช่วยชาวนาปลูกข้าวรอบใหม่". (11-07-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 13-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
26-38°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
28-32°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×