เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผู้ว่าฯพิจิตรพาผู้ช่วยรมว.เกษตรช่วยภัยแล้ง
25 สิงหาคม 2562
317

นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบกับราษฎรและเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายณรงค์ศักดิ์? หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร , นายธรรมนูญ? แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายวีระชัย? เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูพื้นที่การเกษตรและรับฟังข้อเท็จจริงของเกษตรกรที่ประสบปัญหานาข้าว , ข้าวโพด ซึ่งได้รับความเสียหายจากฝนที่ทิ้งช่วง? พบว่า นาข้าวและไร่ข้าวโพดของเกษตรกรได้รับความเสียหายจริงจะต้องหาแนวทางช่วยเหลือ โดย นายนราพัฒน์? กล่าวว่า…จังหวัดพิจิตร ล่าสุดพบว่าประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่? 6? อำเภอ ได้แก่? อ.ทับคล้อ , อ.สามง่าม ,? อ.บางมูลนาก ,? อ.ดงเจริญ? , อ.วังทรายพูน? , อ.ตะพานหิน คิดเป็นพื้นที่เกษตรทั้งนาข้าวและไร่ข้าวโพดรวมประมาณ? 219,733 ไร่ในส่วนของ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์? ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ได้ประกาศพื้นที่ 6 อำเภอดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงแล้ว โดยจะทำให้ทางราชการและส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวได้? แต่นโยบายที่สั่งการลงไปก็คือ 1.เตรียมทำโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ เช่น การปลูกถั่วเขียว หรือ เลี้ยงกบในกระชัง เป็นต้น 2.สั่งให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ?นายก อบต. เร่งสำรวจบ่อน้ำบาดาล ที่ใช้ผลิตน้ำประปาทั้งนี้เพื่อจะได้ทำการเปล่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำกิน-น้ำใช้ ไม่ขาดแคลน รวมถึงรถบรรทุกแจกน้ำให้มีความพร้อมช่วยชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที? 3.สั่งการสำรวจเตรียมขุดลอกคูคลองซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมถึงระบบน้ำใต้ดินด้วย ดังนั้นหากชาวบ้านเดือดร้อนสามารถติดต่อ 056-615763 ในวันและเวลาราชการ 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×