แวดวงเกษตร
พืชมงคลปี 61 เสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบพยากรณ์ น้ำน้อย พระโคกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า
14 พฤษภาคม 2561
200
ผลเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 พระยาแรกนา หยิบเสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์น้ำน้อย ขณะที่ พระโคกิน น้ำ หญ้าและเหล้า
วันนี้ (14 พ.ค. 61) ผลเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 พระยาแรกนา (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หยิบเสี่ยงทายผ้า ได้ผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

ขณะที่ พระโคแรกนาขวัญปีนี้ พระโคพอ และ พระโคเพียง เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง (ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ, หญ้า) กิน "น้ำ หญ้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ และ ?เหล้า? พยากรณ์ว่า การคมนาคม จะสะดวกขึ้น ค้าขายต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

เมื่อพระราชพิธีเสร็จสิ้น เกษตรกร และประชาชนต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่พระยาแรกนาหว่านไว้ในลานแรกนา เพื่อนำกลับไปหว่านในที่นาของตนเอง และเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

คำพยากรณ์ผ้านุ่ง พระยาแรกนา

ผ้านุ่ง 4 คืบ น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

ผ้านุ่ง 5 คืบ น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ผ้านุ่ง 6 คืบ น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

ความหมายการเสี่ยงทาย อาหารเลี้ยงพระโค

ข้าวเปลือก ธัญญาหาร (ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี

ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี

ถั่วเขียว ผลาหาร ภักษาหาร (อาหารที่กินประจำ) จะอุดมสมบูรณ์ดี

งา ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

หญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์

น้ำ น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

เหล้า การคมนาคม จะสะดวกขึ้น ค้าขายต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจรุ่งเรือง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พืชมงคลปี 61 เสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบพยากรณ์ น้ำน้อย พระโคกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า". (14-05-2561)
workpointnews.: สืบค้นเมื่อ 14-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://workpointnews.com
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-30°C
เชียงใหม่
22-28°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×