เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ขามสะแกแสงแล้งหนักนาข้าวเจ๊งยับนับแสนไร่
25 สิงหาคม 2562
237

จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์ภัยแล้งยังน่าเป็นห่วง โดยที่อำเภอขามสะแกแสง ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืชจากฝนแล้งไปแล้ว ล่าสุด สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง จึงประสานผู้นำชุมชนเร่งออกสำรวจความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติแล้งตามแปลงปลูกที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้? เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่จริง และป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ์ซึ่งพื้นที่เกษตรที่มีการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเอาไว้ ทั้งหมด 159,763 ไร่ โดยแบ่งเป็น ปลูกข้าว 82,567 ไร่ ,ข้าวโพด 16,132 ไร่ ,อ้อยโรงงาน 24,507 ไร่ ,มันสำปะหลัง 21,338 ไร่ และปลูกพริก 1,078 ไร่ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 105,220 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกว่า 6,164 ครัวเรือนนายสมพงษ์ จันทรฟ้า เกษตรกรบ้านโคคูขาด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ติดต่อกันมามากกว่า 3 เดือน ทำให้ข้าวที่เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้หว่านเอาไว้ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนตนได้เปลี่ยนจากทำนา มาปลูกอ้อย เพราะเชื่อว่าทนแล้งได้ดีกว่า เป็นพื้นที่ 12 ไร่ แต่ก็ประสบภัยแล้งหนัก? ขาดน้ำมาบำรุงให้ต้นอ้อยเจริญเติบโต ทำให้ยืนต้นตายจนเกือบหมดเช่นกัน?? ตอนนี้จึงรู้สึกหนักใจว่า จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าพันธุ์อ้อยที่กู้ทางโรงงานมาปลูกส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกมันสำปะหลัง? พบว่า ต้นมันสำปะหลังแห้งเหี่ยวยืนเฉาตายเกือบหมดทั้งแปลง ทั้งที่มันสำปะหลังเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง ปลูกได้แทบจะทุกสภาพอากาศ แต่เมื่อเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงในปีนี้ ทำให้มันสำปะหลังเหี่ยวเฉาไม่เจริญเติบโต เกษตรกรที่มีหนี้สินจากการลงทุนเพาะปลูก จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ เจรจากับนายทุนขอยืดการชำระ เนื่องจากไม่มีหนทางหาเงินมาคืนได้เลยถ้ายังประสบภัยแล้งอย่างนี้ 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×