แวดวงเกษตร
ญี่ปุ่นยอมเลื่อนบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ มีสารตกค้างข้าวนำเข้าได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/กก.
09 กุมภาพันธ์ 2561
209
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น
โดยฝ่ายญี่ปุ่นยินยอมเลื่อนการออกประกาศบังคับฉบับใหม่ที่ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสอีทิล (fosetyl-aluminium) ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าเกษตรต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กก.) ออกไปก่อนจากเดิมเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้จะยังคงบังคับใช้ประกาศฉบับเดิมกำหนดสารพิษตกค้างดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จนกว่าจะหารือและได้ข้อสรุปกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ
"การเจรจาครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลไทยและเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่จะมีเวลาหามาตรการรับมือต่อกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต"

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยไปยังญี่ปุ่น ตามข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2559 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทย 325,436 ตัน เพิ่มขึ้น 15.15% จากปี 2558 ที่มีปริมาณส่งออก 282,613 ตัน ส่วนปี 2560 ในเดือนมกราคม ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 อยู่ที่ 33,178 ตัน เพิ่มขึ้น 37.83 %

ที่มา : มติชนออนไลน์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ญี่ปุ่นยอมเลื่อนบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ มีสารตกค้างข้าวนำเข้าได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/กก. ". (08-02-2561).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 09-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-114509
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-26°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×