แวดวงเกษตร
น้ำท่วมอินเดีย-บังกลาเทศ ชาวนามีลุ้น!ปลายปีขายข้าวราคาดี
26 กรกฏาคม 2560
392
น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนมิถุนายน2560 เพิ่มขึ้น 12.45% เทียบเดือนมิถุนายนปี2559 ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร ลดลง 5.55% และรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 6.21% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือก สับปะรด เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน และ กุ้งขาวแวนนาไม ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคมคาดว่ายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน ลำไย และมังคุด จะส่งผลให้ราคาลดลง
สำหรับ 5 เดือนที่เหลือของปีนี้ มีพืชหลายตัวที่สศก.กังวล เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวคาดมีผลผลิต 24-25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5-7 แสนตัน ยางแผ่นดิบ ผลผลิต 2.8-2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.1-0.2 ล้านตัน มันสำปะหลัง ผลผลิต 10-10.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3-1.6 ล้านตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิต 3.8-3.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านตัน ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตใกล้เคียงปีก่อน 5.3-5.4 ล้านตัน

ในส่วนข้าวที่ออกมามากกว่าเป้าหมายประมาณ 5-7 แสนตัน นั้น สศก.ไม่กังวลว่าจะกระทบกับราคามากนัก เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตรการข้าวครบวงจร มีการลดต้นทุนการผลิต ควบคุมปริมาณการผลิต ถือเป็นปัจจัยบวกต่อราคาข้าว ปลายปีคาดว่าเกษตรกรน่าจะขายได้สูงขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งประเทศคู่แข่ง อาทิ อินเดีย บังกลาเทศ ที่ประสบน้ำท่วม ส่งผลให้อีรัก อิหร่านหันกลับมาซื้อข้าวจากไทย ขณะที่ยางพาราผลผลิตจะออกสู่ตลาดครึ่งปีหลัง2.8 -2.9 % เพิ่มขึ้น 1-2 แสนตัน แนวโน้มราคาจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้ำท่วมอินเดีย-บังกลาเทศ ชาวนามีลุ้น!ปลายปีขายข้าวราคาดี". (24-07-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 25-07-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/609944
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×