แวดวงเกษตร
ฉัตรชัยสั่งคุมกำเนิดปลูกข้าวรอบ3 นาปรังทะลักหวั่นน้ำไม่พอหลังกรมอุตุฯชี้ฝนทิ้งช่วง
16 มีนาคม 2560
173
ผวาเดือน เม.ย.ร้อนจัด ฝนทิ้งช่วง "ฉัตรชัย" ร้อนใจกลัวน้ำไม่พอใช้ ออกตรวจสอบพบทำนาปรังทั่วประเทศเกินแผนอื้อถึง 3 ล้านไร่ ชี้ชัยนาทที่อยู่ในเขตชลประทานปลูกเพิ่มเท่าตัว จี้ผู้บริหารในพื้นที่คุมห้ามทำนาปรังรอบ 3 ดันโครงการ "ประชารัฐ" ให้ชาวนาปลูกพืชใช้น้ำน้อย รัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต การตลาดแทน
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ฤดูแล้งของไทยปีนี้อยู่ในช่วงเดือน พ.ย. 2559-เม.ย. 2560 กระทรวงเกษตรฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้วางแผนการแก้ปัญหาล่วงหน้า โดยมีเป้าหมายสําคัญคือให้พื้นที่การเกษตรเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2559 มีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายปี ทําให้มีน้ำต้นทุนในแหล่งเก็บน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา 34 เขื่อนหลัก มีน้ำใช้การได้ 19,981 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้ว 7,502 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากเทียบปีที่แล้วมีเพียง 12,479 ล้าน ลบ.ม.

ส่วน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา มีน้ำใช้การได้ 6,624 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้ว 3,426 ล้าน ลบ.ม. ปีที่แล้วมี 2,996 ล้าน ลบ.ม. อีกทั้งสภาพอากาศในปีนี้มีโอกาสเกิดลานิญาทําให้ฝนมาเร็วกว่าปกติ น่าสนใจว่าในปีนี้ พื้นที่นอกเขตชลประทานมีความเสี่ยง 34 จังหวัด 105 อําเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ ต่างจากปีที่แล้วที่มีมากกว่า 391 อำเภอ จึงมีพื้นที่ประสบภัยน้อยกว่า 4 เท่า แต่ไม่ควรประมาท เพราะรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ช่วงเดือน เม.ย. อุณหภูมิจะสูงถึง 40 องศา และฝนอาจทิ้งช่วง

"เมื่อปี 2557 และ 2558 ประสบปัญหาน้ำหมดเขื่อน จนส่งผลทำให้ปี"59 สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีพื้นที่เสียหายทั้งหมด 4 ล้านไร่ แต่ทั้งหมดก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ส่วนในปีนี้น้ำมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 30% ของความจุ โดยใช้สนับสนุนการทำการเกษตรเป็นหลัก ส่วนอีกครึ่งหนึ่งใช้บริโภค และรักษาระบบนิเวศ โดยรัฐบาลจะนำแผนน้ำมาขยายในพื้นที่ชลประทานให้มากขึ้น นอกเขตชลประทานก็ไปหาแหล่งน้ำเติมให้มากที่สุด แม้ว่าปีนี้จุดเสี่ยงจะน้อยกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้"

กล่อมชาวนางดปลูกนาปรัง

ขณะที่จุดเสี่ยงที่สำคัญอีกประการคือ ชาวนายังทำนาปรังรอบ 3 ซึ่งแผนนาปรังทั้งประเทศ 6.93 ล้านไร่ แต่เกษตรกรปลูกไปแล้ว 9.91 ล้านไร่ จึงเกินแผนมา 2.98 ล้านไร่ จึงอยากจะให้การทำนาปรังรอบ 3 เป็นศูนย์ และจะเห็นได้ว่าเฉพาะ จ.ชัยนาท มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 221,314 ไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 11,692 ไร่ รวมทั้งสิ้น 233,006 ไร่ แต่ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ณ วันที่ 1 มี.ค. 2560 กลับพบว่า มีการเพาะปลูกไปแล้ว 449,966 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 443,022 ไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 6,944 ไร่ จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนไปมากถึง 221,708 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด จึงขอให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำนาปรังหรือพักการทำนาปรังรอบ 2 เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตที่อาจจะขาดแคลน

"เราจะปล่อยให้เกษตรกรไม่มีรายได้ไม่ได้ การที่เกษตรกรหันมาปลูกข้าวนาปรังรอบ 3 เราต้องดูต้นเหตุ ซึ่งการที่บอกให้เขาไม่ปลูกรอบ 3 เราต้องหาอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ในช่วงนี้ให้ได้"

ดันตลาดแปรรูปถั่วลิสงประชารัฐ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อไปว่าจากการลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ได้กำชับข้าราชการในพื้นที่ให้สร้างความเข้าใจเกษตรกรในเรื่องการพักนาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนทํานารอบต่อไปในส่วนของปศุสัตว์เป็นการปรับเปลี่ยนโดยใช้ Agri-Map ซึ่งเดิมเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ใช้ต้นทุนสูง แต่ผลผลิตน้อย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการทํานาไปปลูกถั่วลิสง ซึ่งแปลงปลูกถั่วลิสง ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท มีต้นทุนการปลูกถั่วลิสงไร่ละ 1,500-1,800 บาท ขายได้กําไรไร่ละ 2,500-3,000 บาท ปัจจุบันราคารับซื้อถั่วลิสง ถังละ 350-400 บาท ทำให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ทดแทนการทํานาได้ดีในช่วงหน้าแล้งที่ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ผล เป็นแบบอย่างการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดการใช้น้ำ และเกษตรกรมีรายได้ที่ดีกว่า จึงอยากให้มีการขยายผลให้กว้างขึ้น โดยหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาสนับสนุนทั้งความรู้ ปัจจัยการผลิต และการตลาด การแปรรูปโดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในรูปแบบประชารัฐ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฉัตรชัยสั่งคุมกำเนิดปลูกข้าวรอบ3 นาปรังทะลักหวั่นน้ำไม่พอหลังกรมอุตุฯชี้ฝนทิ้งช่วง". (15-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 16-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489564031#
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×