แวดวงเกษตร
มอบพันธุ์ขช้าวพระราชทาน 60 ตัน / ฟื้นฟูแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ถูกน้ำท่วม 6 พันไร่
16 กุมภาพันธ์ 2560
294
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชเสียหายสิ้นเชิงกว่า 100,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่นาข้าวมากที่สุดกว่า 80,000 ไร่ กระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวหลักของภาคใต้ใน จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา คณะกรรมการบริหารจัดการการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน กรมการข้าว จึงพิจารณาจัดสรรและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 57 ซึ่งเพิ่งเก็บเกี่ยวและผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชกำหนด ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากไร้ หรือได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
โดยผลการประชุมมีมติให้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 603 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนำไปเพาะปลูกแทนข้าวที่เสียหายใน 3 จังหวัด คือ พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ตัน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 29 ตัน และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ตัน รวม 60 ตัน ในวันนี้จึงจัดให้มีพิธีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการข้าวที่ใกล้ชิดเกษตรกรในพื้นที่ประสานงานและดูแลการส่งมอบให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10 ไร่ไร่ละ 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ปลูกข้าวแทนพื้นที่เดิมที่เสียหายรวม 6,000 ไร่ต่อไป

ด้าน นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการข้าว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับความต้องการของเกษตรกรให้เพียงพอ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,163 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญรวม 50 จังหวัดทั่วประเทศ และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงงานด้านข้าวมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมจึงน้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 57 จำนวน 60 ตัน เมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ และในนามของสมาคมขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และผ่านพ้นไปด้วยดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มอบพันธุ์ขช้าวพระราชทาน 60 ตัน / ฟื้นฟูแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ถูกน้ำท่วม 6 พันไร่". (16-02-2560). แนวผน้า.:
สืบค้นเมื่อ 16-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/256673
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×