เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
"ธรรมนัส"ลุยแก้แล้งสุรินทร์แบบยั่งยืน
14 สิงหาคม 2562
87

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วย โรงพยาบาลสุรินทร์ ณ จังหวัดสุรินทร์ ว่า “จังหวัดสุรินทร์ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว จำนวน 2 อำเภอ จากทั้งหมด 17 อำเภอ โดยในระยะเร่งด่วนกรณีโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนั้น 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานกองทัพภาคที่ 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดเจาะบ่อดาลและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงวันนี้สามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้แล้ว 8 บ่อ ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคภายในโรงพยาบาลแล้ว 


ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง ได้ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเหมืองหินเขาสวายขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 บ่อ ซึ่งขณะนี้กำลังสูบน้ำจากบ่อที่ 2 ขึ้นมาใช้ คาดว่าจะมีน้ำสำรองไว้ใช้ได้อีก 3 เดือนข้างหน้า ดังนั้น ถือว่าวิกฤติการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ได้คลี่คลายลงแล้ว ส่วนเรื่องปัญหาคุณภาพน้ำนั้น ได้สั่งการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใน 3 วัน 


สำหรับแผนในระยะยาว ได้สั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน และพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลต่อไป เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภคไว้ใช้อย่างเพียงพอในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักด้วยทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เอาจริงเอาจัง และจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดอีกด้วย”


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
19-31°C
เชียงใหม่
13-26°C
นครราชสีมา
14-28°C
ชลบุรี
19-30°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×