เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รมว.อุตฯออก3มาตรการเร่งด่วนหนุนศก.ช่วยภัยแล้ง
12 สิงหาคม 2562
219

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่ม S-Curve โดย ออก 3 มาตรการเร่งด่วน ดำเนินการภายใน 99 วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือวิกฤตภัยแล้งในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ผ่านการเสริมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ส่งเสริมด้านการเพิ่มองค์ความรู้ และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน


ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม2562 เพื่ออนุมัติให้ขยายเพิ่มวงเงินสินเชื่อ 3,500 ล้านบาท ในกองทุนฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs-คนตัวเล็ก วางเป้าหมายช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายย่อย จำนวน 5,000 รายนอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ กสอ. หามาตรการรับมือวิกฤตภัยแล้ง ด้วยกลไกประชารัฐ ส่งเสริมองค์ความรู้ในการสร้างอุปกรณ์และภาชนะกักเก็บน้ำในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในท้องถิ่น มีเป้าหมาย 10,000 ครัวเรือนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง


 


ขณะเดียวกันให้ปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งการพักชำระหนี้และการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×