เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ไทยเบอร์ 1 ส่งออกข้าว
08 สิงหาคม 2559
852
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ประเมินการส่งออกข้าวไทยในปี 2560 ว่า ยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งอยู่ที่ปริมาณ 9 ล้านตัน มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 22% รองลงมาอินเดียส่งออกอยู่ที่ 8.50 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 21% และเวียดนาม ส่งออกอยู่ที่ 7 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 17%
โดยภาพรวมการส่งออกข้าวในตลาดโลกปี 2560 จะปรับตัวลดลงในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2559/60 เพิ่มขึ้นกระทบต่อแนวโน้มราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลง ประกอบกับการแข่งขันในตลาดรุนแรงมากขึ้น

ในปี 2559 USDA ประเมินการส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ 9.80 ล้านตัน

ส่วน แบ่งตลาดอยู่ที่ 24% อินเดียส่งออกข้าวอยู่ที่ 9 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 22% และเวียดนาม ส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.90 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 17% ซึ่งปัจจัยในการแข่งขันตลาดข้าว

ปี 2560 จะอยู่ที่เรื่องของราคา เนื่องจากปริมาณข้าวล้นตลาด ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวปรับตัวลดลง แต่อยู่ในระดับราคาเท่าไร ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากต้องพิจารณาในหลายปัจจัยประกอบ และสิ่งที่กังวลเพิ่มเติม คือ ราคาข้าวไทยกับคู่แข่งจะต่างกันมาก จะกระทบต่อการแข่งขันราคาข้าวในตลาด

ขณะที่ผู้ซื้อข้าวในตลาดเท่า เดิม และมีแนวโน้มนำเข้าลดลง โดยเฉพาะในตลาดหลักของไทย เช่น แอฟริกา ไนจีเรีย ซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจ มีผลต่อการนำเข้าข้าว ส่วนปัจจัยอื่นเช่น ค่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง นโยบายของรัฐบาลในการระบายข้าวและช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 4-5 ล้านตัน

ต้องการให้รัฐบาลบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ปริมาณข้าวเข้ามาในตลาด และสร้างความมั่นใจให้

ผู้ประกอบการและผู้นำเข้าด้วยว่า

จะไม่มีปัญหา และหากสามารถระบายได้

เชื่อว่าสต๊อกข้าวที่เหลือ 6-7 ล้านตัน รัฐบาลสามารถบริหารและจัดการได้

"แนว โน้มการนำเข้าข้าวของประเทศผู้นำเข้าในปี 2560 คาดจะมีการนำเข้าลดลง หรือปริมาณเทียบเท่าจากปี? โดย USDA ประเมินว่าการนำเข้าข้าวของจีนในปี 2560 อยู่ที่ 5 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 5 ล้านตัน ไนจีเรีย

อยู่ที่ 1.90 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 2.10 ล้านตัน อินโดนีเซีย อยู่ที่ 1.25 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 1.85 ล้านตัน

มาเลเซีย อยู่ที่ 1.05 ล้านตัน จากปี 2559

นำเข้า 1.02 ล้านตัน และแอฟริกา อยู่ที่

9.3 แสนตัน จากปี 2559 นำเข้า 1 ล้านตัน"

สำหรับ แนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง 2559 คาดการณ์ว่ายังมีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตข้าวนาปี 2559/60 ภาพรวมเพิ่มขึ้น 10-20% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผลผลิตข้าวของไทย แต่รวมไปถึงข้าวอินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น และแนวโน้มราคาข้าวจะปรับตัวลดลง

สำหรับปริมาณข้าวในประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวเปลือกในพื้นที่อีสาน

คาดจะเพิ่มขึ้น 16-17 ล้านตัน ส่วนข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวจะเพิ่มขึ้น 10-20% ซึ่งมีผลทั้งราคาข้าวภายในประเทศและราคาในตลาดปรับลดลง ทั้งนี้ คาดว่าประเทศผู้นำเข้าทั้งจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน จะมีการนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง จะทำให้ปริมาณข้าวในตลาดถูกระบายออกไปในต่างประเทศ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
.ไทยเบอร์ 1 ส่งออกข้าว". (07-08-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 08-08-2559, เข้าถึงได้จาก :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×