เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหว่าน ช่วยลดโรคถอดฝักดาบ
20 มิถุนายน 2559
1,611
นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรจะทำแปลงกล้า ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวตามสูตรแล้วแต่พื้นที่ เช่น แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำ 3 คืน บก 2 คืน หรือ น้ำ 2 บก 1 เป็นต้น จากนั้นให้ยกมาแช่ในน้ำเชื้อราไตรโคเดอร์มาครึ่งชั่วโมง ในอัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร เป็นการฆ่าเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ลดการเกิดโรคถอดฝักดาบ (หลาว)
อย่างไรก็ตาม หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มาจากกลุ่ม หรือบริษัทที่คลุกสารเคมีมาก่อน ไม่ควรแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพราะสารเคมีจะไปทำลายเชื้อราไตรโคเดอร์มา กรณีนี้แนะนำให้เกษตรกรหว่านกล้าไปก่อนจนกล้าสูง 10?15 เซนติเมตร แล้วค่อยใช้เชื้อราโตรโคเดอร์มาฉีดพ่น ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร

นอกจากนั้น สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นแปลงข้าวในทุกระยะของการเจริญเติบโต หากใช้ป้องกันอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100?200 ลิตร แต่ถ้าใช้เป็นการกำจัดโรค แล้วแต่ความรุนแรงของการเกิดโรค อัตราการใช้อาจเป็น 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20?50 ลิตร อัตราการใช้ดังกล่าวเป็นเชื้อสด ถ้าเป็นเชื้อสำเร็จรูปให้ดูตามอัตราการใช้ดังกล่าวเป็นเชื้อสด ถ้าเป็นเชื้อสำเร็จรูปให้ดูตามอัตราการใช้ข้างบรรจุภัณฑ์

นายอุดมศักดิ์ กล่าวเตือนว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ไปฆ่า หรือทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเท่านั้น ไม่สามารถฆ่าแมลง หรือเชื้อสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดโรคได้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร. 054-887-050-1 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านทุกวันเวลาราชการ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหว่าน ช่วยลดโรคถอดฝักดาบ.". (18-06-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 20-06-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/641094
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-23°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×