เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
"จุรินทร์"ย้ำปาล์มน้ำมันประกันราคา4บ./กก.
08 สิงหาคม 2562
142

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ว่า นโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 12 ข้อของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยจะประกันรายได้ให้กับพืชเกษตรสำคัญ 5 รายการ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าวโพด โดยสินค้าเกษตรตัวแรกที่ได้รับพิจารณาในโครงการประกันรายได้เกษตรกร คือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะประกันราคาปาล์มน้ำมันที่กิโลกรัมละ 4 บาท เปอร์เซนต์น้ำมันที่ 18% ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยมีเงื่อนไขคือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วร้อยละ 90


ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เพื่อให้ ธกส.โอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรจะทยอยจ่ายทุก 3 เดือนต่อครั้ง หรือ 4 ครั้งต่อปี ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดูแลสินค้าเกษตรในตลาดให้มีราคาดีขึ้น


ขณะที่ การเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ ถือเป็นโจทย์ยากท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้วเสี่ยงจะรุนแรง แต่ไทยยังต้องเดินหน้าผลักดัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯได้วางยุทธิ์ศาสตร์การค้าด้วย การรักษาตลาดคู่ค้าเก่า รุกตลาดใหม่ และฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศที่เคยทำการค้าร่วมกับไทยในอดีต เพื่อเพิ่มยอดการส่งออกในปี 2562 รวมถึงการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศอาเซียนเพราะยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะสามารถผลักดันการเพิ่มตัวเลขการส่งออกได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-35°C
นครราชสีมา
22-36°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-31°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×