เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
น้ำ3เขื่อนหลักน้ำเพิ่มขณะที่ป่าสักฯยังลดลง
08 สิงหาคม 2562
195

ศูนยปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่าง 4,340 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 32 % ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 540 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 6% , ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่าง 3,439 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 36% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 589 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 9% , ด้านเขื่อนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่าง 114 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 12% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 71 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่าง 28 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 3% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 25 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 3%


ซึ่งถ้ารวมทั้ง 4 เขื่อนหลักสำคัญ มีปริมาณน้ำในอ่าง 7,920 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 32% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 1,224 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 7%แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-35°C
นครราชสีมา
22-36°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-31°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×