เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาพัทลุงยิ้มข้าวสังข์หยดปีนี้ราคาดี
03 กุมภาพันธ์ 2559
2,277
นายนัด อ่อนแก้ว นายกสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ปีนี้ชาวนาพัทลุงมีรายได้คอนข้างดีเพราะหันมาปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด ราคายังเป็นอันดับ 1 ซื้อขายอยู่ที่ 15,000 / ตัน และสำหรับปลูกประเภทอินทรีย์ จีไอ. และเป็นข้าวแห้ง 17,000 บาท / ตัน
"ข้าวสังข์หยด ที่พ่อค้าคนกลางของประเทศสิงคโปร์ เข้ามารับซื้อยังไม่ลงตัวเรื่องของราคา โดยทางสมาคม ทำราคาอยู่ที่ 60 บาท/กก.แต่ทางสิงคโปร์ จะขอราคาที่ต่ำกว่าบางกลุ่มซื้อประมาณเดือนละ 10 ตัน"นายนัด กล่าว

ส่วนนอกกลุ่ม และปลูกรูปแบบทั่วไป อยู่ที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาท / ตัน และยังมีราคา 8,000 บาท / ตัน ดังนั้นจึงยากให้รวมเป็นกลุ่ม สามารถจะตรึงราคาไว้ได้ โดยข้าวสังข์หยดในปีนี้ ภาพรวมปลูกทั้งจังหวัดประมาณ 20,000 ไร่ นอกนั้นจะเป็นสายพันธุพื้นเมือง เล็บนก เฉี้ยง เข็มทอง และข้าวสายพันธุ์หอมปทุมซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในราคาที่ดี

นางแจ่ม แก้วขำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านอ้ายใหญ่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวสังข์หยดราคาเริ่มโค้งแรกของกลุ่มอยู่ที่ 11,000 บาท / ตัน และมีแนวโน้มว่าโค้งสุดท้ายราคาจะมาอยู่ที่ 20,000 บาท / ตัน ซึ่งเมื่อปี 2558 ราคาโค้งแรกอยู่ที่ 9,000 บาท / ตัน แล้วมาเต็มที่โค้งหลัง ราคาประมาณ 17,000 บาท / ตัน แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นปลูกรูปแบบจีไอ และอินทรีย์ ซึ่งตลาดในต่างประเทศต้องการมาก เฉพาะประเทศจีนต้องการแต่ละล๊อตประมาณ 200 ? 300 ตัน

"ชาวนาอยู่ได้ดี ในการประกออาชีพ แต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาปลูกข้าวอินทรีย์ และทำนาปรัง 1 ครั้ง ทำนาปี 1 ครั้ง นอกนั้นเมื่อเว้นวรรคจากนาข้าว สามารถปลูกพืชผักอินทรีย์กางมุ่งในนาข้าว ก็ได้ราคาดี มีตั้งแต่ 50 บาท 60 บาท / กก. และ 100 บาท / กก. โดยตลาดต้องการทั้งหมด" นางแจ่ม กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาพัทลุงยิ้มข้าวสังข์หยดปีนี้ราคาดี.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/local/south/413291

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.posttoday.com/local/south/413291
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×