เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
รมว.เกษตรฯ ลงสุรินทร์ แก้แล้งเร่งด่วน
31 กรกฏาคม 2562
218

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริการระดับสูงและอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้ง ได้เดินทางตรวจปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อีสานตอนบนที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ โดยเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำลำพอก ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงภาพรวมของภาคอีสานตอนบน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง เร่งจัดหาพืชอื่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทำปศุสัตว์ เพื่อทดแทนการทำนา โยบูรณราการการทำงานเชิงรุกรับมือปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่ โดยกรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำ และเน้นย้ำการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมกันนี้จะได้ปล่อยรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือปัญหาน้ำด้านอุปโภคบริโภคให้ประชาชน พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อาทิ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ สปก.ซึ่งเป็นหน่วยงานที้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


สำหรับสถานการณ์ภาพรวมการทำฝนหลวงในภาคอีสานที่ผ่านมาได้ขึ้นปฏิบัติการแล้วทั้งหมด 17 จังหวัด มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำรับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 19 แห่ง สำหรับจังหวัดที่มีรายงานฝนตกแล้ว ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ยโสธร นอกจากนี้มีเขื่อนรวมถึงอ่างเก็บน้ำที่สามารถรับน้ำฝนจากการปฏิบัติของฝนหลวง อาทิ เขื่อนอุบลรัตน์, เขื่อนห้วยหลวง, เขื่อนลำนางรอง, เขื่อนลำแซะ เป็นต้น ยังพบว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากทำปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 2 แห่งคือ เขื่อนลำน้ำพุง และเขื่อนจุฬาภรณ์


นางสุรีย์ จุไรวรรณสุทธิ ส.อบจ.สุรินทร์ เขต 1 อ.ท่าตูม หนึ่งในผู้ยื่อหนังสือร้องเรียนต่อ รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ตนและชาวบ้านอำเภอท่าตูมได้มายื่นหนังสือต่อ นายเฉลิมชัย เพื่อให้ช่วยเหลือสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำมูล(เขื่อนยาง) ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เนื่องจากในพื้นที่อำเภอท่าตูม เมื่องถึงฤดูแล้งจะแล้งมาก ไม่มีที่กักเก็บน้ำเอาไว้ได้เพียงพอแหล่งน้ำแห้งขอดหมด


นายประเทือง วันดี ผอ.ชลประทานสุรินทร์ กล่าว่า ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกที่รมว.เกษตรฯ เดินทางไปเป็นที่แรก ทางกรมชลประทานได้นำเสนอถึงภาพรวมของอ่างเก็บน้ำ ทั้งในส่วนของพื้นที่น้ำท่วม ความจุ ปริมาณน้ำที่มีอยู่ ซึ่งมีอยู่ปริมาณอย่างจำกัด และต้องการที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ท่าน รมว.เกษตรฯก็ได้ให้แนวทางว่า อะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้รีบดำเนินการเลย ซึ่งทางด้านกรมชลประทาน ก็จะรีบดำเนินการโครงการเลย เพื่อส่งไปให้ท่าน รมว. อนุมัติพิจารณา และกลับมาดำเนินการได้ ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เจ้าหน้าที่ได้ไปดูที่บ่อหินมาก่อน ตอนนี้ก็เริ่มสูบน้ำแล้ว แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าบริเวณนั้นเป็นทางเปิดน้ำอาจจะมาได้ช้า แต่ก็พยายามสูบอัดเพื่อให้ได้น้ำเพียงพอ และให้น้ำลงมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงให้ได้ปริมาณน้ำมากที่สุด คาดการว่าจะได้น้ำปริมาณมากกว่า 30,000 ลูกบาตรเมตร ต่อวัน เพื่อที่จะได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอ สำหรับผลิตน้ำประปาใน จ.สุรินทร์ ของเรา ซึ่งแนวทางของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ก็จะเสนอแนวทางในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเช่นกัน ทั้งในการขุดลอกโดยใช้งบประมาณของทางราชการ และขุดลอกแบบต่างตอบแทน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการออกแบบด้าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ในส่วนของน้ำที่จะใช้อุปโภค-บริโภค ตนคิดว่าขณะนี้วิกฤติจริงๆ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็วางแผนการผันน้ำจากเหมืองหินเข้ามาสู่ห้วยเสนงเพื่อแก้ปัญหาและทำฝนเทียมไปพร้อมกัน ซึ่งตนคิดว่าถ้ากรมอุตุฯคาดการณ์ไม่พลาดภายในอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีฝนตกมา อาจจะมีโอกาสเติมน้ำเข้าอ่างได้ ถ้าในกรณีปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอก็ต้องบริหารการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งขณะนี้เรามีน้ำต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าล้าน ลูกบาตรเมตร เพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารการจัดการให้ดีตรงนี้ เรายังพอแก้ปัญหาในส่วนของการอุปโภค-บริโภค ในแล้งนี้ได้ไปจนถึงแล้งหน้า แต่ถ้าสมุติวิกฤติจริงๆ ตนคิดว่าในส่วนของการดำเนินการก็ต้องไปดูการวางแผนระยะยาว ที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ที่จะเก็บกักน้ำ อาจจะต้องมีการขุดลอกห้วย หรือว่าแก้มลิงหรืออ่างอื่นๆ


ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในกระทรรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวนา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรทั้งหมดแล้ว และต้องมีการรายงานวันต่อวัน เป็นการแก้ไขปัญหาวันต่อวัน ไม่ให้สะสมเป็นปัญหาเรื้อรัง ต้องมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ส่วนการชดเชย ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้แต่ละจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยและพื้นที่ประสบภับพิบัติ โดยมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วให้สามารถประกาศได้เลยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ส่วนการทำฝนหลวงได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศเร่งทำฝนหลวงอย่างเต็มที่


สำหรับ การขุดลอกมูลดิน อ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในลักษณะต่างตอบแทนนั้น ตอนนี้ตนได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยสามารถทำได้ แต่ในส่วนของกรมชลประทานยังไม่สามารถทำได้ นี้คือสิ่งที่ตนจะต้องไปขอดูและขอแก้ระเบียบของทางราชการและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร ถ้าหากว่า สามารถแก้ไขระเบียบได้ ตนเชื่อว่าสามารถเร่งดำเนินการได้ทันที


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
18-33°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×