เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ผู้ว่าฯพิจิตรแจ้งเตือนชาวบ้านรับมือพายุดีเปรสชั่น
31 กรกฏาคม 2562
184

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงาน ป้องกันและบรรเททาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ออกหนังสือด่วนที่สุด โดยมีข้อความแจ้งเตือนถึงสถานการณ์ ว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุดีเปรสชั่น บริเวณประเทศจีนใต้ตามบน พบหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งคาดว่าหย่อมความกดอากาศนี้จะก่อตัวเป็นพายุและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้มีฝนตก ลมพัดแรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดพิจิตรก็อยู่ในจุดหรือพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้ด้วย นั่นก็หมายความว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562 หลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ดังนั้นจึงได้แจ้งประกาศเตือนภัยให้ราษฎรเตรียมความพร้อม ซึ่งอาจมีน้ำเหนือไหลหลากเข้าท่วมในที่ลุ่มและพื้นที่ทำการเกษตรได้ ดังนั้นหากพื้นที่นาแปลงใดอยู่ในที่ลุ่มที่เคยเกิดน้ำท่วมถ้าต้นข้าวถึงอายุเก็บเกี่ยวก็ขอให้เร่งดำเนินการก่อนที่น้ำจะมา


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการที่มีพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุดีเปรสชั่น ทำให้นาข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิงต่างส่งเสียงไชโยดีใจที่จะได้น้ำฝน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสูบน้ำเข้านาให้เปลืองค่าน้ำมันเนื่องจากต้นข้าวส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60-75 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้าวกำลังต้องการน้ำเป็นอย่างมาก


เช่นเดียวกับในส่วนของท้องถิ่นต่างๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้จัดอบรมให้ความรู้และได้ให้นโยบายและให้งบประมาณในการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดและระบบเปิด ใน 12 อำเภอ 889 หมู่บ้าน ขณะนี้เริ่มลุยเดินหน้าลงมือทำธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้วกว่า 3,000 บ่อ ดังนั้นฝนตกที่ไหนเก็บน้ำที่นั่นจึงเชื่อมั่นว่าหากมีพายุฝน หรือฝนตกหนักมีปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นใช้งานก็จะระบายลงเก็บไว้ที่ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้เกิดน้ำซึม น้ำซับ ซึ่งเชื่อมั่นว่าขจะแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างแน่นอน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
15-31°C
นครราชสีมา
23-34°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×