เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข้าวหอมมะลิปลอมระบาดภาคอีสาน
26 พฤศจิกายน 2558
968
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดและเจ้าหน้าที่สายด่วน 1569 ออกตรวจสอบพื้นที่ท่าข้าวในภาคตะวันเฉียงเหนือ และภาคเหนือหลังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และภาคเหนือในจังหวัดพะเยา และเพชรบูรณ์ว่าเจอการปลอมปนข้าวหอมมะลิโดยการนำข้าวเปลือกนาปรังมาผสมกับข้าวหอมมะลิแล้วนำมาขายให้กับโรงสีและประชาชนเพื่อหวังส่วนต่างจากราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเจ้าที่มีราคาแตกต่างกันถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อภาพพจน์ข้าวหอมมะลิไทย
"ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโก่งราคาขายและค้ากำไรเกินควร จะได้ใช้กฎหมายเข้าจัดการเด็ดขาดและจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งตามพ.ร.บ.ว่าด้วราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542มีโทษปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือจำทั้งปรับ"

สำหรับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำเหลือตันละ 9,000 บาทนั้น จากตรวจสอบพบว่าเป็นข้าวเปลือกความชื้นสูงเกิน 30%ซึ่งเกิดจากการที่ชาวนารีบเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเวลาหากเป็นข้าวที่มีความชื้น 15%ราคายังเป็ฯไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยชาวนาสามารถนำข้าวมาเข้าร่วมฝากเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยจะได้ราคาตันละ 13,500 บาทค่าฝากเก็บอีก 1,000 บาท

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ข้าวหอมมะลิปลอมระบาดภาคอีสาน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : : http://dailynews.co.th/economic/363218

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
18-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×