เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี
24 พฤศจิกายน 2558
1,236
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดงาน หน้าสนามที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจับปลาไหลประเภททีมชาย ทีมหญิงและทีมนานาชาติ การประกวดปลาไหลใหญ่-ยาว การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม


แหล่งที่มาของข้อมูล : "เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thailandexhibition.com/Event-77/13761

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×