เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี
24 พฤศจิกายน 2558
1,116
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดงาน หน้าสนามที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจับปลาไหลประเภททีมชาย ทีมหญิงและทีมนานาชาติ การประกวดปลาไหลใหญ่-ยาว การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม


แหล่งที่มาของข้อมูล : "เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thailandexhibition.com/Event-77/13761

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
24-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×