เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
มูลนิธิข้าวขวัญจับมือชาวนาพิจิตร ลุยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่
07 ตุลาคม 2558
1,093
นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านและทำงานด้านการพัฒนาสายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวของไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนาพิจิตร โดยเฉพาะสมาชิกของสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตรประมาณ 30 คน ได้มาเข้ารับการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดีต้านทานโรคแมลงศัตรูพืช รวมถึงการฝึกให้ข้าวกินปุ๋ยชีวภาพ และเจริญเติบโตได้ในภูมิประเทศเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
โดยนำพันธุ์ข้าวจากใน-ต่างประเทศ มาทำการปลูกในแปลงทดลองพื้นที่ 6 ไร่ บ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ทำเป็นแปลงขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 250 แปลง เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่เป็นข้าวลูกผสม เช่น ข้าวเจ้าดำจีน ที่ผสมกับข้าวช่อใบไผ่, ข้าวเจ้าดำจีนที่ผสมกับข้าวหอมเสวย, ข้าวเจ้าดำจีนที่ผสมกับข้าวเมล็ดฝ้าย, ข้าวหอมแดงที่ผสมกับข้าวเหนียวแดง, ข้าวเจ้าดำสนิทที่ผสมกับข้าวเมล็ดฝ้าย และอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ล้วนเป็นข้าวพันธุ์ดี มีจุดเด่นจากทั่วโลก

ในการทดลองปลูกนั้น ต้องทำทั้งหมด 8 ฤดูกาล หรือ 8F แต่ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 3F เพื่อให้สายพันธุ์ข้าวนั้นนิ่ง จากนั้นชาวนาต้องการจะปลูกข้าวอะไรให้กินอร่อย มีสีอะไร หรือมีคุณสมบัติอย่างไร ก็จะมีให้เลือกให้เหมาะกับภูมิประเทศ และความต้องการของผู้บริโภค

ที่สำคัญข้าวที่เป็นสายพันธุ์คัดจากเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นข้าวที่กินปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ เท่านั้น ซึ่งในอนาคตการทำนาแบบลดต้นทุนไม่ใช้สารเคมีเลยก็สามารถทำได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของชาวนาจังหวัดพิจิตรสามารถมีข้าวคุณภาพไปแข่งขันกับตลาดโลกได้
แหล่งที่มาของข้อมูล : "มูลนิธิข้าวขวัญจับมือชาวนาพิจิตร ลุยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000110801
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×