เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนชาวนาอย่าดื้อ ถ้าไม่งดทำนาปรัง วิกฤติแล้งหนักแน่
28 กันยายน 2558
926
ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน จัดเสวนาหัวข้อ อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย โดยมีตัวแทนชาวนา กลุ่มผู้ใช้น้ำจากทั่วประเทศร่วมรับฟังโดยนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยากล่าวว่า ฤดูแล้งที่จะมาถึงช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน-30 เมษายน 2559 โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในปี 2557 มีน้ำในเขื่อน 5.7 พันล้าน ลบ.ม. แต่ปีนี้ช่วงเวลาเดียวกัน มีน้ำ 2.7 พันล้าน ลบ.ม. น้ำหายไปมากถึง 2 พันล้านลบ.ม. จากสัญญาณแอลญิโย่เริ่มมาเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทำให้ที่ผ่านมามีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 50% ส่งผลรุนแรงต่อประเทศไทยทำให้เกิดความแห้งแล้งจนถึงต้นปี 2559
ผวาดึงน้ำเข้านาน้ำไม่พอใช้ปีหน้า
ทั้งนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ฤดูฝนจะหมดประมาณวันที่ 15 ตุลาคม ขณะนี้ร่องฝนเคลื่อนไหวตอนบนประเทศเมียนมา และกลับเข้าไทยอีกช่วงประมาณวันที่ 27 กันยายน ทำให้มีฝนตกน้ำเข้าเขื่อนหลัก คาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำเข้าเขื่อน 3.6 พันล้านลบ.ม. มีน้ำไว้กินใช้ รักษาระบบนิเวศน์ ถึงเดือนมิถุนายน 2559 และมีปริมาณน้ำเหลือ 177 ล้าน ให้พื้นที่เกษตรปลูกไม้ยืนต้นเดิม 3 แสนไร่ สวนผลไม้ สวนส้ม หากปลูกข้าวนาปรังต่อไปสุ่มเสี่ยงเสียหายทั้งหมด หรือถ้าชาวนาไม่เชื่อ ยังไม่งดทำนาปรัง แล้วมาดึงน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร จะทำให้มีน้ำกินน้ำใช้เหลือเพียง 3-4 เดือนเท่านั้น ส่งผลกระทบวงกว้าง โดยลุ่มเจ้าพระยามี 22 จังหวัดในพื้นที่เขตชลประทาน 9.5 ล้านไร่ รับน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก

"ทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ชี้แจงชาวนาถึงสถานการณ์น้ำวิกฤติ ห้ามดึงน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง สูบเข้าพื้นเกษตร ในช่วงฤดูฝนยังเหลืออีก 30 วันให้ขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเกษตรทษฎีใหม่ของในหลวง"นายทองเปลว กล่าว

ชูนาข้าวเปียกสลับแห้งฝ่าวิกฤติแล้ง

ด้านนายวัชระ เสือดี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานวิจัยและพัฒนากล่าวว่า กรมชลประทานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายนานาชาติด้านน้ำและระบบนิเวศน์นาข้าว ได้ทำวิจัยนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ต่อยอดจากเครือข่ายชาวนาวันหยุด ช่วงปี2552 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลยืนยันสามารถประหยัดน้ำได้จริง20-35% ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตต้นข้าว และส่งผลดีโดยรวมทั้งลดต้นทุนเพิ่มกำไรและลดแรงงาน

"ภายใต้วิฤกติน้ำน้อยขณะนี้ นาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เป็นการตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรกร สามารถลดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 70% ลดการใช้สารเคมี 70-100% ลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ 3,000 บาท เดิมใช้น้ำทำนา 1,000 ลบ.ม.ต่อไร่ต่อฤดู ถ้าใช้แบบเปียกสลับแห้ง 700 ลบ.ม. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" นายวัชระ กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เตือนชาวนาอย่าดื้อ ถ้าไม่งดทำนาปรัง วิกฤติแล้งหนักแน่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/180870

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
24-28°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×