เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังการระบาดของโรคกาบใบแห้ง ในช่วงหน้าฝน
28 กันยายน 2558
1,666
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศ ร้อนชื้นและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นสภาพที่เหมาะต่อการแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคกาบใบแห้ง ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวในฤดูนาปี ที่อยู่ในระยะกล้า และระยะต้นข้าวเริ่มแตกกอ ขอให้เกษตรกรสำรวจ แปลงนาทุกสัปดาห์
โดยให้สังเกตลักษณะอาการและการทำลายของโรคกาบใบแห้งซึ่งเกิดจากเกิดจาเชื้อราเริ่มพบโรคในระยะข้าวแตกกอจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว ยิ่งแตกกอมากเท่าใดก็จะเป็นรุนแง ลักษณะแผลมีสีเขียวปนเทาขนาดประมาณ 1-4 มม. ปรากฏตามกาบใบตรงบริเวณใกล้ระดับน้ำ แผล จะลุกลามขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดไม่จำกัดและลุกลามขยายขึ้นถึงใบข้าว ถ้าเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอแผล สามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวงข้าว ทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้งผลผลิตจะลดลงอย่างมาก การระบาดของโรคกาบใบแห้ง เชื้อราสามารถสร้างเม็ดขยายพันธุ์อยู่ได้นายในดินและตอซังหรือวัชพืชในนาตามคัน นา และมีชีวิตข้ามฤดู หมุนเวียนทำลายข้าวได้ตลอดฤดูกาลทำนา

สำหรับแนวทางการป้องกันกำจัด
1. หลังเกี่ยวข้าว ควรไถหน้าดินตากแดดเพื่อทำลายเม็ดขยายพันธุ์เชื้อรา
2. กำจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ำเพื่อลดการฟักตัวและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุ
ของโรค
3.ใช้ชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซันฟิสิล (แบคทีเรีย ปฏิปักษ์) ตามอัตราระบุ
4.ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น วาลิดามัยซิน โบรพิโคนาโซล เพนไซคูรอน หรืออิดิเฟนฟอส
ตามอัตราที่ระบุโดยพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานี้ในบริเวณที่เริ่มพบโรคระบาดไม่จำเป็นต้องพ่นทั้ง แปลงนา เพราะโรคกาบใบแห้งจะเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ
ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-255652 ได้ในวันเวลาราชการ.

แหล่งที่มาของข้อมูล : กิตติ วัฒนกสิการ:สัมภาษณ์,สัมภาษณ์.18กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย : อังศุมาลิน รัตนจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×