เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเชียงรายเตือนนาข้าวในช่วงหน้าฝน
21 กันยายน 2558
2,066
ในช่วงหน้าฝน ช่วงที่ปริมาณน้ำเยอะ บางพื้นที่ก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมบ้าง โรคระบาดบาง เกษตรกรก็ต้องระมัดระวัง ค่อยดูแลแปลงนาเป็นพิเศษ รวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆด้วย เพื่อจะได้หาวิธีป้องกันและแก้ไขกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ในการทำการเกษตรมากโดยเฉพาะพื้นที่การทำนา โดยพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด 1,224,768 ไร่ มีเกษตรกรทั้งหมด 94,658 ครัวเรือน ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควร ทางสำนักงานเกษตรของแต่ละพื้นที่ก็ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ก็มีทั้งโรคระบาดต่างๆก็สามารถช่วงป้องกันและแก้ไขอย่างดี ซึ่งช่วงนี้ฝนฟ้าตกบ่อยน้ำในแปลงนามีมาก ทำให้แปลงนาบางพื้นที่ มีหอยเชอรี่ระบาดอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาให้กับต้นข้าวของเกษตรกร รวมถึงสัตว์ต่างๆที่มากับช่วงหน้าฝนนี้ รวมถึงแปลงนาข้าวในบางพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลัน สร้างความเสียหายในกับเกษตรกรได้ ดังนั้น จึงได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรแต่ละพื้นที่ได้ออกสำรวจข้อมูลน้ำและเตรียมข้อมูลปริมาณน้ำฝนของแต่ละวัน เพื่อจะได้บอกกับเกษตรกรได้เตรียมตัวรับมือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว


นายสมพล ยังฝากถึงเกษตรกรท่านใดต้องการคำแนะนำหรือขอข้อมูลทางการเกษตร สามารถของขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรในท้องที่ได้เลย หรือจะติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เบอร์โทร 053-152684 ได้ตามวันเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×