เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ระวังปุ๋ยปลอมระบาดภาคอีสาน
01 กันยายน 2558
1,751
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจการทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ พบว่า ขณะนี้มีปุ๋ยปลอมระบาดในบางจังหวัดภาคอีสาน สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรอย่างยิ่ง จึงแนะนำเกษตรกรชาวนาในการเลือกซื้อปุ๋ย จะได้ไม่ถูกหลอกให้ซื้อปุ๋ยปลอม
ทั้งนี้การเลือกซื้อปุ๋ยให้สังเกตที่ฉลากอากรระบุคำว่า ปุ๋ยเคมี ต้องระบุสูตรปุ๋ยและมีเลขทะเบียนปุ๋ยกำกับไว้บนภาชนะบรรจุปุ๋ย ลักษณะภาชนะบรรจุปุ๋ยต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ใช่กระสอบเก่าที่นำมาบรรจุใหม่ มีรอยตัดหรือเย็บใหม่ ฉลากต้องเป็นภาษาไทยระบุชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้บริการและสถานที่ผลิต หรือชื่อผู้สั่งซื้อปุ๋ยเคมีเข้ามาในประเทศ และต้องมีข้อความระบุว่า ใช้แทน หรือ ใช้เสริมปุ๋ยเคมีสูตรอื่น

การซื้อปุ๋ยเคมี ควรซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี ไม่ควรซื้อปุ๋ยจากพ่อค้าเร่ และการซื้อปุ๋ยทุกครั้งต้องขอใบเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งไม่ควรนำกระสอบปุ๋ยหรือภาชนะบรรจุปุ๋ยที่ใช้แล้วมาขาย เพราะอาจมีผู้นำไปบรรจุปุ๋ยเคมีปลอมมาขายต่อ หากเป็นไปได้ควรมีการรวมกลุ่มกันสั่งซื้อ ปุ๋ยครั้งละจำนวนมากๆ และให้สังเกตว่า ปุ๋ยปลอมจะมีราคาถูก ยี่ห้อใหม่ หรือไม่ก็พ่อค้าเร่ จะชักชวนให้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม มีสรรพคุณ ฆ่าหญ้าในถุงเดียวกัน จากการตรวจสอบไม่เป็นความจริง และปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตรวจไม่ผ่านเพราะมีดินเหนียวผสมมาก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ปลอม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันเวลาราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เกษตรอำนาจเจริญเตือนชาวนา ระวังปุ๋ยปลอมระบาดภาคอีสาน สร้างความเดือดร้อนเกษตรกร.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/175336
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×