เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข้าวนาเบี้ยหลวงระทมกล้าแห้งเกือบตาย
20 กรกฏาคม 2562
476

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ บ้านนาเบี้ยหลวง ม.10 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ต่างต้องมายืนดูต้นกล้าที่ปักดำแล้ว ยืนต้นตายคาท้องนาเพราะฝนทิ้งช่วงท้องนาเกิดความแห้งแล้ง ขณะที่เกษตรกรบางราย เช่น นายอ่อน ประเขียว อายุ 65 ปี เร่งถอนต้นกล้า นำไปปลูกแบบนาหลุม และใช้น้ำหยอดแทน เพราะวิธีนี้จะสามารถยืดเวลาการแห้งตายของต้นกล้าไปได้อีกระยะหนึ่ง หากฝนตกลงมากล้าข้าวก็จะรอดตาย


ในขณะเดียวกันกรมฝนหลวง โดย นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า ในเบื้องต้นหน่วยปฎิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก เร่งสำรวจ สภาพอากาศ และวางแผนการทำฝนหลวง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า ความชื้นในช่วงนี้ความชื้นต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นเมฆกระจายไม่รวมก้อน แต่ในบริเวณของพื้นที่ ลำปาง ตอนล่างและ จ.ตาก พบว่าอาจจะสามารถทำฝนหลวงได้แต่ตกไม่มากจะตกเล็กน้อย และเป็นบางจุด เท่านั้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ ยังคงเดินหน้าเร่งช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและทำฝนเที่ยม ให้กับ พี่น้องประชาชน และเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×