เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผวาโควิด สั่งแบนสัตว์น้ำเมียนมา
26 กันยายน 2563
226
ตลาดทะเลไทย-สหกรณ์ประมงแม่กลอง ห้ามจำหน่ายสัตว์น้ำจากเมียนมาชั่วคราวจนกว่าการแพร่ระบาดในเมืองมะริดจะคลี่คลาย เผยกรมประมงยังไม่แบน รองประธานหอการค้าฯชี้ไทยยังต้องพึ่งวัตถุดิบผลิตอาหารสำเร็จรูปจากประเทศเพื่อนบ้าน
ชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือ ชปส.ที่ 05/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง ไม่อนุญาตให้นำสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา (พม่า) เข้ามาจำหน่ายในตลาดทะเลไทยเป็นการชั่วคราว แจ้งถึงสมาชิกชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร สาระสำคัญระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศเมียนมา (พม่า) ได้ระบาดในระลอก 2 ค่อนข้างรุนแรง และเป็นพื้นที่เสี่ยง เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของตลาดทะเลไทย (จังหวัดสมุทรสาคร) จะมีสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาเข้ามาจำหน่าย จึงมีโอกาสและมีความสุ่มเสี่ยงที่สินค้าสัตว์น้ำอาจจะปนเปื้อนไวรัสโควิด-19 และอาจส่งผลกระทบกับตลาดทะเลไทยได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทะเลไทย คณะกรรมการได้มีการเรียกประชุมสมาชิกแพปลา และที่ประชุมได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ไม่อนุญาตให้นำสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา (พม่า) เข้ามาจำหน่ายในตลาดทะเลไทย เป็นการชั่วคราว

ขณะที่นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง ออกประกาศสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนี้ 1.ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาเข้ามาจำหน่ายในตลาดปลาสหกรณ์ฯ เป็นการชั่วคราว และ 2.ไม่อนุญาตให้แพปลา และผู้ซื้อ เช่าภาชนะพลาสติกที่ไม่ได้บรรจุสินค้าสัตว์น้ำ ออกนอกตลาดปลาสหกรณ์ฯ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมาจะคลี่คลาย

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการแพปลาในจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางชมรมผู้ขายปลาขอความร่วมมือว่า อย่านำเข้าวัตถุดิบอาหารทะเลจากเมียนมาที่มีการระบาดของโรคโควิด โดยเฉพาะทางเมืองมะริด แต่เมืองอื่นยังมีการนำเข้าอยู่ เช่น การนำเข้ามาจากทางระนอง เนื่องจากวัตถุดิบอาหารทะเลของไทยมีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากเมียนมา

ด้านนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปกติยอดการนำเข้าอาหารทะเลจากเมืองมะริด เมียนมา ผ่านด่านสิงขรประมาณ 80% ของยอดรวมสินค้าที่ผ่านด่านสิงขร ปี 2562 (ต.ค. 61-ต.ค. 62) มียอดการค้าผ่านด่านรวม 1,200-1,300 ล้านบาท โดยสินค้าที่นำเข้ามาส่วนใหญ่จะไปเข้าโรงงานในสมุทรสาคร ตั้งแต่เปิดด่านเดือนสิงหาคม ขณะนี้ก็ยังมีการนำเข้า แต่ภาพรวมสินค้ายอดต่อเดือนลดเหลือ 100 ล้านบาท และมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกัน ให้ขนส่งสินค้าเข้ามาได้ แต่คนยังห้ามเข้า-ออก ทั้งนี้ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดออกประกาศให้สินค้าที่นำเข้าจากเมียนมาต้องใส่ลังพลาสติกปิดมิดชิด ห้ามรถสินค้าที่มีน้ำไหลออกมาวิ่งผ่าน

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเปิดเผยว่า กระแสห้ามนำสินค้าในกลุ่มสัตว์น้ำเข้าไปขายที่ตลาดสมุทรสงคราม และสมุทรสาครนั้น เป็นการประกาศเฉพาะทางสมาคมของทั้ง 2 จังหวัด ที่ไม่ต้องการนำสินค้าสัตว์น้ำที่มีการนำเข้าจากเมียนมาเข้ามาขายใน 2 ตลาดนี้ แต่ไม่ได้มีการจำกัดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเมียนมาไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นหรือตลาดอื่น เช่น สมุทรปราการ เป็นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมประมงก็ไม่ได้ประกาศห้ามนำเข้า

ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเมียนมาเป็นการนำเข้าภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ดังนั้นไม่ได้มีข้อจำกัดหรือการปิดกั้น สามารถนำเข้าได้เสรีและสามารถนำไปจำหน่ายภายในประเทศได้ เนื่องจากมีวัตถุดิบสำคัญหลายชนิด เช่น ปลา ปลาหมึก ต้องนำวัตถุดิบเข้ามาใช้ในกลุ่มของโรงงานแปรรูป หรือนำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญ เช่น ปลากระป๋อง เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-23°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×