เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรโอดราคายางตกถูกยึดรถ,บ้าน
20 กรกฏาคม 2562
121

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังจากรัฐบาลแถลงนโยบบายต่อรัฐสภาแล้ว ก็จะเดินทางไปพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสะท้อนถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราพร้อมกับข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อที่จะร่วมกันสร้างเสถียรภาพราคายางพาราในระยะยาว เพราะขณะนี้ราคายางพาราตกต่ำเป็นอย่างมาก เกษตรขาดทุน ส่งผลให้บางรายถูกยึดบ้านแล้ว
ประธาน สยยท. กล่าวด้วยว่า มีโอกาสสูงที่ยางพาราแผ่นดิบรมควันชั้น 3 จะหลุด 45 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน


 


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×