เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
17 องค์กร ขอประกันรายได้กุ้ง
14 พฤศจิกายน 2562
634
นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา และกรรมการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ได้ส่งหนังสือเชิญเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยมาประชุมหารือ ภายหลังจากเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ซึ่งประกอบด้วยชมรม และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศ 17 องค์กรได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์ประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง

โดยกำหนดราคากลางไว้ หากราคากุ้งในตลาดเคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาประกันรายได้ที่กำหนดไว้ รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร โดยเสนอราคาประกันรายได้ตามขนาดกุ้ง ได้แก่ กุ้งขนาด 100 ตัว/กก. ราคา 130 บาท, กุ้งขนาด 90 ตัว/กก. ราคา 140 บาท, กุ้งขนาด 80 ตัว/กก. ราคา 150 บาท, กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ราคา 160 บาท, กุ้งขนาด 60 ตัว/กก. ราคา 180 บาท, กุ้งขนาด 50 ตัว/กก. ราคา 200 บาท, กุ้งขนาด 40 ตัว ราคา 220 บาท และกุ้งขนาด 30 ตัว ราคา 240 บาท เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้และไม่ขาดทุน
กุ้งขนาด 100 ตัว ราคาประมาณ 119 บาท แต่ผู้เลี้ยงกุ้งขายได้ราคาประมาณ 100 บาท และบางกลุ่มบางรายขายไม่ถึง 100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ขาดทุน หากบ่อกุ้งล้ม ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่องทั้งห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง

นอกจากนี้ ต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษายกร่างการจัดตั้งกองทุนกุ้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งทั้งระบบ

ขณะเดียวกันได้ทำหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้มีการเก็บอัตราค่าไฟเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉพาะ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งประสบปัญหา ทั้งเรื่องโรคขี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว และโรค EMS และต้นทุนการเลี้ยงที่สูงกว่ากุ้งอินเดีย 30-40 บาท/กก. รัฐบาลต้องเปิดตลาดใหม่เพิ่มและให้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องประกันรายได้ให้เกษตรกรเช่นเดียวกับข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และมันสำปะหลัง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×