เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
น้ำท่วม 6 จังหวัด กระทบสัตว์ 2.4 หมื่นตัว
10 สิงหาคม 2561
1,042
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้รายงานผลกระทบและการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2561 ว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ 6 จังหวัด 18 อำเภอ 49 ตำบล 172 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,458 ราย ได้แก่ บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด จากพื้นที่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง และมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังทั้งหมด 13 จังหวัด
โดยพบว่ามีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมทั้งหมด 24,680 ตัว แยกเป็น โค 11,033 ตัว กระบือ 7,728 ตัว สุกร/แพะ 130 ตัว ไก่พื้นเมือง/เนื้อ/ไข่/งวง 5,184 ตัว เป็ดไข่/เนื้อ 591 ตัว และห่าน 14 ตัว รวมถึงยังมีแปลงหญ้าที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 333 ไร่ ซึ่ง จ.นครพนม มีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 19,739 ตัว เบื้องต้นจึงต้องเร่งอพยพสัตว์กว่า 5,189 ตัว

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้านั้นจะอพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 8,179 ตัว รวมถึงการแจกเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) 112,400 กิโลกรัม แจกแร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 351 ชุด และดูแลสุขภาพสัตว์อีก 1,022 ตัว ขณะที่แผนการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดจะมีการอพยพสัตว์กลับที่เดิม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลรักษาและฟื้นฟูด้านสุขภาพ อีกทั้งสนับสนุนอาหารข้น TMR วิตามิน เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมคอกและโรงเรือน รวมถึงแปลงหญ้าด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้ำท่วม 6 จังหวัด กระทบสัตว์ 2.4 หมื่นตัว". (08-08-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 10-08-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×