แวดวงเกษตร
หั่นโควตาไทยมิลค์25% เซ่นปมนมโรงเรียนบูด
12 มิถุนายน 2561
324
กรมปศุสัตว์ลดสิทธิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 25% เหตุมีปัญหาส่งนมเสื่อมคุณภาพให้กับโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
11 มิ.ย.61 นายสัตวแพทย์(น.สพ.) สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มิ.ย.61 จะประชุมพิจารณากรณีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มีปัญหาส่งนมเสื่อมคุณภาพให้กับโรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยใช้ตามเกณฑ์ประกาศภาคเรียนที่ 1/2561 ในการลงโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) หมวดที่ 8 ข้อ 30 (4.2)ในการพิจารณาตัดโควตา มาตรการบังคับสัญญาทางปกครอง ระบุว่า เมื่อพบว่าผู้ประกอบการนมไม่ปฏิบัติสัญญา หรือปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ในฐานะคู่สัญญาพิจารณา กรณีพบผิดครั้งแรกให้ลดสิทธิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่วนที่เหลือทันที ร้อยละ 25 หากพบอีกให้ยกเลิกสัญญา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หั่นโควตาไทยมิลค์25% เซ่นปมนมโรงเรียนบูด". (11-06-2561). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 12-06-2561,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-28°C
เชียงใหม่
22-26°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×