เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์เดินหน้าคุมเข้ม ปู่ย่า-พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ รักษาเสถียรภาพราคา
13 มีนาคม 2561
636
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการและวิธีการตรวจสอบฟาร์มปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ รวมถึงได้จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท ให้ทราบถึงมาตรการตรวจสอบปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณตามมติ Egg Board โดยมาตรการดังกล่าวในข้างต้นนั้น ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ของทุกบริษัท อีกทั้งเป็นการติดตามสถานการณ์การผลิตแม่ไก่ไข่ยืนกรงภายในประเทศ ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการมาตรการในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท โดยจัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบต่อเนื่อง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งการตรวจสอบประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 7-20 มีนาคม 2561
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์เดินหน้าคุมเข้ม ปู่ย่า-พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ รักษาเสถียรภาพราคา". (13-03-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 13-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/326227
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
22-31°C
เชียงใหม่
18-28°C
นครราชสีมา
20-30°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
perdsorb
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×