แวดวงเกษตร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่อุทัยธานี เร่งเก็บฟางฟ่อนไว้สำรองไว้ให้สัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง
07 กุมภาพันธ์ 2561
273
วันนี้ (3 ก.พ. 61) ที่จังหวัดอุทัยธานี เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง และตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่เลี้ยงกระบือมากที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี เกษตรกรส่วนใหญ่หวั่นว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง แล้งเหมือนปีที่ผ่านๆ มา สัตว์เลี้ยงจะขาดแหล่งน้ำและทุ่งหญ้าเป็นอาหาร จึงจำเป็นต้องหาฟางสำรองไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องออกตระเวนไปเก็บฟางข้าว ที่ชาวนาเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวไป เก็บไว้สำรองให้มากที่สุด เกษตรกรบางรายลงทุนจ้างรถอัดเป็นฟางฟ่อนเพื่อเก็บรักษาไว้ได้นานๆ ซึ่งต้องซื้อฟางกับชาวนา และหากไม่สำรองฟางข้าวไว้ในช่วงนี้ พอช่วงแล้งจัดจะต้องซื้อฟางอัดฟ่อนในราคาแพงทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พงศกร เณรจ่าพี
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่อุทัยธานี เร่งเก็บฟางฟ่อนไว้สำรองไว้ให้สัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง".
(07-02-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 08-02-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6102030010003
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-26°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×