เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พณ.เริ่มส่งออกข้าวกข79เดือนต.ค.นี้
03 กรกฏาคม 2562
292

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จับมือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวขาวพื้นนิ่มตรงตามความต้องการของตลาดส่งออกที่มีความต้องการบริโภคข้าวพื้นนิ่ม และสามารถนำไปทำเป็นนึ่งได้ ซึ่งมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย


โดยขณะนี้ได้มีการทดลองปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ 8,927 ไร่ ให้ผลผลิตอยู่ที่ 5,000 ตันและมีราคาสูงกว่าข้าวขาวปกติตันละประมาณ 500 บาท ซึ่งข้าวพันธุ์กข 79 ถือเป็นข้าวที่ตลาดกำลังเป็นที่ต้องการ และทางผู้ส่งออกได้มีการหาตลาดรองรับ เพื่อที่จะแข่งขันกับการส่งออกข้าวของเวียดนาม ซึ่งมีการขายชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวขาวของไทยไปเป็นจำนวนมาก และทางกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการพัฒนาทางกายภาพให้สามารถแยกความแตกต่างได้กับข้าวหอมมะลิ เพื่อป้องกันการปลอมปน


โดยภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ส่งออกจะสามารถส่งออกข้าวขาวพันธุ์กข 79 ได้เป็นล็อตแรก โดยตลาดส่วนใหญ่ยังคงเป็นตลาดจีน,ฮ่องกง,ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×