แวดวงเกษตร
อสค. จับมือสถาบันศึกษา พัฒนาหลักสูตรโคนม ต่อยอดแดรี อคาเดมี
10 เมษายน 2560
206
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ในรูปแบบสานพลังประชารัฐ โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรกลางในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมดิบและอุตสาหกรรมโคนมไทยให้ได้มาตรฐานสากล
"ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2560-2569 โดยจะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจนถึงกระบวนการผลิตจนส่งถึงมือผู้บริโภค ให้ได้มาตรฐานสากลภายในเวลา 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรโคนมแห่งชาติ ยังเป็นการต่อยอดโครงการแดรี่ อะคาเดมี่ (Dairy Academy) ที่ อ.ส.ค. ดำเนินการในปีนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อสค. จับมือสถาบันศึกษา พัฒนาหลักสูตรโคนม ต่อยอดแดรี อคาเดมี". (07-04-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 10-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/264161
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×