เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แจ้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือช่วงฤดูฝน
20 มิถุนายน 2559
1,048
ประมงจังหวัดสมุทรปราการ แนะผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมความพร้อมรับมือ รวมทั้งป้องกันแก้ไขหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ รวมทั้งป้องกันแก้ไขหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ทางสำนักงานประมงจังหวัดจึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปฎิบัติตามคำแนะนำ ด้วยการติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำให้เหมาะสมหรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดทำร่องระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขินออกไป เพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้สะดวก จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในกรณีปริมาณน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างกระทันหัน ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูง จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นอวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฎิชีวนะสารเคมี ไว้ให้พร้อม และจัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อ.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แจ้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือช่วงฤดูฝน". (20-06-2559). กรมประมง.: สืบค้นเมื่อ 20-05-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=DDD083C5843FCED270BD76E696A4AABA&pg=service
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-23°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×