เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เตือนเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งและอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้
21 มีนาคม 2559
728
ปัจจุบันอากาศประเทศไทยกำลังเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน และประสบปัญหาภัยแล้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรบริหารจัดการฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึง และเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ในสัตว์ ที่อาจมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้
คุณรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่าควรมีการบริหารจัดการฟาร์มให้ดีในช่วงนี้ โดยเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ำและอาหารสัตว์ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงภัยแล้งแหล่งน้ำและอาหารที่นำมาเลี้ยงสัตว์อาจไม่เพียงพอ ควรมีแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารสำรองไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ภายในฟาร์ม และควรเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่อาจมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนจัดเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดจะทำให้สัตว์อ่อนแอลง และมีอาการเครียด โดยเฉพาะสัตว์ปีกซึ่งมักจะพบการแพร่ระบาดของโรคหลอดลมอักเสบ โรคอหิวา โรคฝีดาด โรคหิด โรคจากสารพิษและเชื้อราในอาหาร เกษตรกรควรมีการให้วิตามินเสริมกับสัตว์ เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ และลดอาการเครียดของสัตว์ลงได้อีกด้วย
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รัตนา นึกเร็ว. สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×